ESOMEPRAZOL KRKA enterokapseli, kova 20 mg, 40 mg (resepti)

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,8 mt, 28.06.2023 20:01:33)

Esomeprazol Krka 20 mg kovat enterokapselit

Esomeprazol Krka 40 mg kovat enterokapselit

esomepratsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Esomeprazol Krka on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Esomeprazol Krka -valmistetta

3. Miten Esomeprazol Krka -valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Esomeprazol Krka -valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Esomeprazol Krka ‑enterokapselit sisältävät esomepratsolia, joka kuuluu protonipumpun estäjiksi kutsuttuihin lääkkeisiin. Se vähentää mahahapon muodostumista mahalaukussa.

Esomeprazol Krka ‑enterokapseleita käytetään:

Aikuiset

 • Ruokatorven refluksitaudin hoitoon. Refluksitaudissa mahalaukun hapan sisältö nousee ruokatorveen ja aiheuttaa kipua, tulehdusta ja närästystä. Tätä lääkettä annetaan:
  • parantamaan ruokatorven vaurioitunutta ja tulehtunutta kudosta
  • estämään ruokatorvivaivan uusiutuminen
  • lievittämään epämiellyttäviä oireita, jotka usein esiintyvät refluksitaudin yhteydessä
 • Helicobacteri pylori ‑bakteerin aiheuttaman maha- tai pohjukaissuolihaavan tulehduksen hoitoon. Jos sinulla on tämä, lääkäri voi määrätä tätä lääkettä yhdistelmähoitona tiettyjen antibioottien kanssa:
 • Helicobacteri pylori ‑bakteerin aiheuttaman pohjukaissuolihaavan hoitoon
 • ehkäisemään tämän bakteerin aiheuttaman haavan uusiutuminen
 • Tulehduskipulääkkeiden (NSAID) aiheuttaman mahahaavan hoitoon. Tätä lääkettä annetaan:
  • parantamaan tulehduskipulääkkeen aiheuttama mahahaava
  • estämään maha- ja pohjukaissuolihaavan syntyminen, jos käytät tulehduskipulääkkeitä
 • Jatkohoidoksi haavan aiheuttaman vuodon uusiutumisen estoon laskimoon annetun esomepratsolin jälkeen
 • Haiman kasvun aiheuttamaan liialliseen mahahapon erittymiseen mahalaukussa (Zollinger-Ellisonin oireyhtymä)

Nuoret 12:sta ikävuodesta ylöspäin

 • Ruokatorven refluksisairaus. Sillä tarkoitetaan mahahapon nousua ruokatorveen, mistä aiheutuu kipua, tulehdusta ja närästystä
 • Helicobacter pylori -bakteerin aiheuttamaan mahalaukun limakalvon tulehdukseen, joka saattaa johtaa pohjukaissuoli- ja mahahaavaan. Tässä tapauksessa lääkärisi saattaa määrätä sinulle myös antibiootteja tulehduksen hoitoon ja haavan paranemiseksi

Esomepratsolia, jota Esomeprazol Krka sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Esomeprazol Krka ‑valmistetta

 • jos olet allerginen (yliherkkä) esomepratsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen jollekin muulle protonipumpun estäjälle (esim. pantopratsoli, lansopratsoli, rabepratsoli, omepratsoli)
 • jos käytät lääkettä, joka sisältää nelfinaviiriä (HIV-infektion hoitoon tarkoitettu lääke)

Älä käytä Esomeprazol Krka -enterokapseleita, jos jokin näistä koskee sinua. Jos et ole varma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Esomeprazol Krka ‑valmistetta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin käytät Esomeprazol Krka ‑valmistetta

 • jos sinulla on vaikea maksasairaus
 • jos sinulla on vaikea munuaissairaus
 • jos sinulla on B12-vitamiinin puutos
 • jos sinulla on joskus ollut jokin ihoreaktio, joka on liittynyt Esomeprazol Krka -enterokapseleiden kaltaisen mahahapon erittymistä vähentävän lääkkeen käyttöön
 • jos olet menossa tiettyyn verikokeeseen (kromograniini A)

Ihottumat ja iho-oireet

Jos sinulle kehittyy ihottuma etenkin auringonvalolle alttiille ihoalueelle, kerro siitä lääkärille mahdollisimman pian, koska hoito Esomeprazol Krka -enterokapseleilla voidaan joutua lopettamaan. Muista mainita myös muut sairauden oireet kuten nivelkipu.

Esomepratsolia käyttävillä potilailla on esiintynyt vakavia ihottumia (ks. myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Ihottumaan voi liittyä haavaumia suussa, nielussa, nenässä, sukupuolielimissä ja sidekalvotulehdusta (punaiset ja turvoksissa olevat silmät). Nämä vakavat ihottumat tulevat usein flunssan kaltaisten oireiden, kuten kuumeen, päänsäryn ja vartalosäryn, jälkeen. Ihottuma voi peittää suuria osia kehosta, ja iho voi rakkuloitua ja kuoriutua. Jos sinulle kehittyy milloin tahansa hoidon aikana (jopa usean viikon kuluttua) ihottumaa tai jokin näistä iho-oireista, lopeta tämän lääkevalmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Esomeprazol Krka voi peittää muiden sairauksien oireita. Siksi jos sinulla on jokin seuraavista ennen Esomeprazol Krka -enterokapseleiden käyttöä tai niitä ilmenee käytön aikana, keskustele välittömästi lääkärin kanssa:

 • sinulla esiintyy selittämätöntä huomattavaa painonlaskua ja sinulla on nielemisvaikeuksia
 • sinulla on mahakipua tai ruoansulatusvaivoja
 • alat oksentaa ruokaa tai verta
 • ulosteesi on mustaa (veren värjäämä uloste)

Jos Esomeprazol Krka ‑enterokapseleita on määrätty sinulle otettavaksi tarvittaessa, ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi jatkuvat tai niiden luonne muuttuu.

Protonipumpun estäjät, kuten Esomeprazol Krka, saattavat hieman suurentaa lonkka-, ranne- tai selkärankamurtumien riskiä etenkin, jos hoito jatkuu yli vuoden. Kerro lääkärille, jos sinulla on osteoporoosi tai jos käytät kortikosteroideja (jotka voivat myös lisätä osteoporoosin riskiä).

Alle 12‑vuotiaat lapset

Esomeprazol Krka ‑enterokapseleita ei suositella alle 12‑vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Esomeprazol Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Esomeprazol Krka voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon ja jotkut muut lääkkeet voivat vaikuttaa Esomeprazol Krka ‑valmisteen tehoon.

Älä käytä Esomeprazol Krka ‑valmistetta, jos käytät seuraavaa lääkettä:

 • nelfinaviiri (HIV-infektion hoitoon tarkoitettu lääke).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • atatsanaviiri (HIV-infektion hoitoon tarkoitettu lääke)
 • ketokonatsoli, itrakonatsoli tai vorikonatsoli (sienitulehduslääkkeitä)
 • digoksiini (sydänlääke)
 • erlotinibi (syövän hoitoon käytettävä lääke)
 • sitalopraami, imipramiini tai klomipramiini (masennuslääkkeitä)
 • diatsepaami (ahdistuslääke, lihaksia rentouttava tai epilepsiassa käytetty lääke)
 • fenytoiini (epilepsialääke). Jos käytät fenytoiinia, lääkärin tulee seurata Esomeprazol Krka ‑hoidon aloittamista ja lopettamista.
 • verenohennuslääkkeet, kuten varfariini. Lääkärin tulee seurata Esomeprazol Krka ‑hoidon aloittamista ja lopettamista.
 • silostatsoli (lääke katkokävelyn hoitoon – riittämättömän verensaannin aiheuttama kipu alaraajoissa kävelyn aikana)
 • sisapridi (ruoansulatus- ja närästyslääke)
 • metotreksaatti (korkeina annoksina syövän hoitoon käytetty kemoterapialääke) – jos käytät korkeata annosta metotreksaattia, lääkäri voi väliaikaisesti keskeyttää Esomeprazol Krka -hoitosi
 • klopidogreeli (veritulppien ehkäisyyn käytettävä lääke)
 • takrolimuusi (elinsiirteen hyljinnän estoon)
 • rifampisiini (tuberkuloosilääke)
 • mäkikuisma (Hypericum perforatum) (masennustilojen hoitoon käytettävä lääke).

Jos lääkäri on määrännyt sinulle antibiootteja, amoksisilliinia ja klaritromysiiniä, yhdessä Esomeprazol Krka -valmisteen kanssa käytettäväksi Helicobacter pylori ‑tulehduksen häätämiseksi, on tärkeää, että kerrot lääkärille mitä muita lääkkeitä käytät.

Esomeprazol Krka ruuan ja juoman kanssa

Voit ottaa Esomeprazol Krka -enterokapselit ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri arvioi, voitko käyttää Esomeprazol Krka -enterokapseleita raskauden aikana.

Ei tiedetä kulkeutuuko Esomeprazol Krka rintamaitoon. Siksi sinun ei pidä käyttää Esomeprazol Krka -enterokapseleita, jos imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Esomeprazol Krka ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää työkaluja ja koneita. Haittavaikutuksia, kuten huimausta ja näköhäiriöitä, saattaa kuitenkin melko harvoin ilmetä (katso kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Jos edellä mainittuja oireita ilmenee, sinun ei pidä ajaa autolla eikä käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Esomeprazol Krka sisältää sakkaroosia ja natriumia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 • Jos käytät Esomeprazol Krka -enterokapseleita pitkään, lääkäri seuraa terveydentilaasi säännöllisesti (erityisesti jos käytät yli vuoden ajan).
 • Jos sinulle on määrätty käytettäväksi Esomeprazol Krka -enterokapseleita tarpeen mukaan, kerro lääkärille, jos oireesi muuttuvat.

Miten paljon lääkettä otetaan 

 • Lääkäri kertoo sinulle, miten monta kapselia sinun tulee ottaa ja miten pitkään käytät niitä. Hoidon pituus riippuu sairaudestasi, iästäsi ja maksan toiminnasta.
 • Tavanomainen suositeltu annos, ks. Alla.

Aikuiset 18 ikävuodesta ylöspäin

Närästyksen hoito ruokatorven refluksitaudissa 

 • Jos ruokatorvesi on jossain määrin vaurioitunut, suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 40 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa neljän viikon ajan. Lääkäri saattaa kehoittaa sinua käyttämään samaa annosta toiset neljä viikkoa, jos ruokatorvesi ei ole vielä parantunut.
 • Suositeltu annos ruokatorven parantumisen jälkeen on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.
 • Jos ruokatorvesi ei ole vahingoittunut, tavanomainen annos on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kerran päivässä. Kun oireet ovat hallinnassa, lääkäri saattaa kertoa sinulle, että voit käyttää lääkettä tarpeen mukaan, enintään yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kerran päivässä.
 • Jos sinulla on vaikea maksasairaus, lääkäri saattaa määrätä sinulle pienemmän annoksen.

Helicobacter pylori tulehduksen aiheuttaman maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoito ja ennaltaehkäisy 

 • Suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kaksi kertaa vuorokaudessa yhden viikon ajan.
 • Lääkäri kehoittaa sinua myös ottamaan antibiootteja kuten esimerkiksi amoksisilliinia ja klaritromysiiniä.

Tulehduskipulääkkeiden (NSAID) käyttöön liittyvän mahahaavan hoito 

 • Suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa 4–8 viikon ajan.

Tulehduskipulääkkeiden (NSAID) käyttöön liittyvän mahahaavan ennaltaehkäisy

 • Suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.

Jatkohoitoon haavan aiheuttaman vuodon uusiutumisen estoon laskimoon annetun esomepratsolin jälkeen

 • Suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 40 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa 4 viikon ajan.

Haiman kasvusta johtuvan mahahapon liiallisen erittymisen hoito (Zollinger-Ellisonin oireyhtymä)

 • Suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 40 mg enterokapseli kaksi kertaa vuorokaudessa.
 • Lääkäri saattaa tarvittaessa muuttaa annostasi ja päättää hoidon kestosta. Enimmäisannos on 80 mg kaksi kertaa vuorokaudessa.

Nuoret 12 -ikävuodesta ylöspäin

Närästyksen hoito ruokatorven refluksitaudissa

 • Jos ruokatorvesi on jossain määrin vaurioitunut, suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 40 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa 4 viikon ajan. Lääkäri saattaa hoitotuloksesta riippuen kehottaa sinua jatkamaan kapselien käyttöä vielä toiset 4 viikkoa.
 • Suositeltu annos ruokatorven parantumisen jälkeen on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.
 • Jos ruokatorvesi ei ole vahingoittunut, suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.
 • Jos sinulla on vakava maksasairaus, lääkäri voi määrätä sinulle pienemmän annoksen.

Helicobacter pylori –bakteeritulehduksen aiheuttamien maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoito

ja ennaltaehkäisy

 • Suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kahdesti vuorokaudessa yhden viikon ajan.
 • Lisäksi lääkäri kehottaa sinua ottamaan antibioottilääkkeitä, esimerkiksi amoksisilliinia ja klaritromysiiniä.

Tämän lääkkeen käyttäminen

 • Voit ottaa kapselit mihin aikaan päivästä tahansa.
 • Voit ottaa kapselit ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.
 • Niele kapselit kokonaisina veden kanssa. Kapseleita ei saa pureskella tai murskata, koska kapselit sisältävät päällystettyjä rakeita, jotka estävät lääkeainetta vahingoittumasta happamassa mahalaukussa. Siksi on tärkeää, että rakeet eivät rikkoudu.

Jos sinulla on vaikeuksia niellä kapseleita

 • Jos sinulla on vaikeuksia niellä kapseleita:
  • Avaa kapseli ja tyhjennä rakeet puoleen lasilliseen hiilihapotonta vettä. Kapseleita ei saa sekoittaa muihin nesteisiin.
  • Juo liuos heti tai 30 minuutin kuluessa. Sekoita liuos aina juuri ennen juomista.
  • Varmista, että olet saanut koko lääkemäärän. Huuhtele lasi puolella lasillisella vettä ja juo huuhteluvesi. Liuoksessa näkyvät rakeet sisältävät lääkeaineen – älä pureskele tai murskaa niitä.
 • Jos et pysty nielemään lainkaan, kapselin sisältö voidaan sekoittaa veteen ja saatu liuos annostella ruiskun avulla nenämahaletkun kautta suoraan mahaan.

Alle 12-vuotiaat lapset

Esomeprazol Krka -enterokapseleita ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Iäkkäät

Annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäille henkilöille.

Jos otat enemmän Esomeprazol Krka -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Esomeprazol Krka -annoksen

 • Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jos kuitenkin on jo melkein aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos ottamatta.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset jonkun seuraavista vakavista haittavaikutuksista, lopeta Esomeprazol Krka -enterokapseleiden käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin:

 • Ihon keltaisuus, tumma virtsa ja väsymys, jotka voivat olla oireita maksaongelmista.
  Haittavaikutukset ovat harvinaisia ja voivat esiintyä enintään yhdellä ihmisellä 1 000:sta.
 • Äkillinen hengityksen vinkuminen, huulten, kielen ja kurkun tai vartalon turpoaminen, ihottuma, pyörtyminen tai nielemisvaikeudet (vaikea allerginen reaktio).
  Haittavaikutukset ovat harvinaisia ja voivat esiintyä enintään yhdellä ihmisellä 1 000:sta.
 • Äkillinen vakava ihottuma tai ihon punoitus, johon liittyy rakkuloiden ilmaantuminen tai ihon kuoriutuminen. Myös huuliin, silmiin, suuhun, nenään ja sukupuolielinten alueelle voi ilmaantua vaikeita rakkuloita ja verenvuotoa. Ihottumat voivat kehittyä vakaviksi laajalle levinneiksi ihovaurioiksi (ihon uloimman kerroksen epidermiksen ja pinnallisten limakalvojen kuoriutuminen), joilla voi olla hengenvaarallisia seurauksia. Tällöin kyseessä saattaa olla monimuotoinen punavihoittuma (erythema multiforme), Stevens‑Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi tai lääkkeestä johtuva yleisoireinen eosinofiilinen reaktio.
  Nämä haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia, ja niitä voi esiintyä enintään yhdellä 10 000:sta ihmisestä.

Muita haittavaikutuksia ovat:

Yleiset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

 • päänsärky
 • maha- tai suolisto-oireet: ripuli, mahakipu, ummetus, ilmavaivat
 • pahoinvointi tai oksentelu
 • mahalaukun hyvänlaatuiset polyypit.

Melko harvinaiset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

 • jalkojen tai nilkkojen turvotus
 • unihäiriöt (unettomuus)
 • heitehuimaus, pistelevät tuntemukset, uneliaisuus
 • pyörrytys
 • suun kuivuminen
 • epänormaalit maksa-arvot
 • ihottuma, nokkosihottuma ja kutiseva iho
 • lonkka-, ranne- tai selkärankamurtuma (jos Esomeprazol Krka -valmistetta käytetään pitkäaikaisesti korkeina annoksina).

Harvinaiset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta):

 • epänormaalit veriarvot, kuten valkosolujen (leukopenia) ja verihiutaleiden (trombosytopenia) määrän väheneminen. Tämä voi aiheuttaa heikkoutta, mustelmia tai altistaa infektioille.
 • veren natriumpitoisuuden aleneminen. Tämä saattaa aiheuttaa heikkoutta, oksentelua ja kouristuksia.
 • kiihtymys, sekavuus tai masennus
 • makuaistin muutokset
 • näköongelmat, kuten näön hämärtyminen
 • äkillinen hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus (bronkospasmi eli keuhkoputkien äkillinen supistuminen)
 • suun tulehdus
 • sammas, suussa ja nielussa esiintyvä hiivasienen aiheuttama tulehdus
 • maksansairaudet, kuten keltatauti, mikä voi aiheuttaa ihon keltaisuutta, virtsan tummumista ja väsymystä
 • hiustenlähtö
 • aurinkoihottuma
 • nivel- tai lihaskivut
 • yleinen huonovointisuus ja voimattomuus
 • lisääntynyt hikoilu.

Hyvin harvinaiset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta):

 • verenkuvan muutokset mukaan lukien valkosolujen puutos (agranulosytoosi)
 • aggressiivisuus
 • aistiharhat (ihminen tuntee, näkee tai kuulee olemattomia, hallusinaatiot)
 • vaikea maksantoimintahäiriö, joka johtaa maksan vajaatoimintaan ja aivotulehdukseen
 • äkillinen vaikea ihottuma, rakkuloiden ilmaantuminen iholle tai ihon kuoriutuminen. Tähän saattaa liittyä korkea kuume ja nivelkivut (monimuotoinen punavihoittuma, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi tai lääkkeestä johtuva yleisoireinen eosinofiilinen reaktio).
 • lihasheikkous
 • vaikea munuaisten toimintahäiriö
 • rintojen suureneminen miehillä.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • jos käytät Esomeprazol Krka -valmistetta yli kolmen kuukauden ajan, veresi magnesiumpitoisuus saattaa laskea. Alhainen magnesiumpitoisuus saattaa aiheuttaa väsymystä, tahattomia lihassupistuksia, sekavuutta, kouristuksia, heitehuimausta ja sydämen tiheälyöntisyyttä. Kerro välittömästi lääkärille, jos saat mitä tahansa näistä oireista. Alhaiset magnesiumpitoisuudet saattavat myös johtaa veren kalium- tai kalsiumpitoisuuksien pienenemiseen. Lääkäri saattaa määrätä säännöllisiä verikokeita magnesiumpitoisuuden seuraamiseksi.
 • tulehdus suolessa (aiheuttaa ripulia)
 • ihottuma, sekä mahdollinen siihen liittyvä nivelkipu.

Esomeprazol Krka ‑enterokapselit voivat erittäin harvoin vaurioittaa valkosoluja, minkä seurauksena syntyy immuunivajavuus. Jos sinulla on infektio, jonka oireita ovat kuume ja vaikeasti heikentynyt yleiskunto tai kuume, johon liittyy paikallisinfektion oireita, kuten kipua kaulalla, kurkussa tai suussa tai virtsaamisvaikeuksia, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian, jotta valkosolujen puutos (agranulosytoosi) voidaan sulkea pois verikokeella. On tärkeää, että kerrot lääkärille käyttämistäsi lääkkeistä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Läpipainopakkaus (OPA/alumiini/polyeteeni + DES-kalvo/alumiini + polyeteenifolio)

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Läpipainopakkaus (OPA/alumiini/PVC/alumiinifolio)

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Muovipurkki (HDPE)

Pidä purkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

Valmiste on käytettävä 6 kuukauden kuluessa ensimmäisen avaamisen jälkeen.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Esomeprazol Krka sisältää

 • Vaikuttava aine on esomepratsoli. Yksi kova enterokapseli sisältää 20 mg tai 40 mg esomepratsolia (magnesiumdihydraattina).
 • Muut aineet ovat sakkaroosi, maissitärkkelys, povidoni K30, natriumlauryylisulfaatti, poly(vinyylialkoholi), titaanidioksidi (E171), makrogoli 3000, makrogoli 6000, talkki, raskas magnesiumsubkarbonaatti, metakryylihappo-etyyliakryylikopolymeeri (1:1) ja polysorbaatti 80 kapselin rakeiden sisällä ja gelatiini, titaanidioksidi (E171) ja punainen rautaoksidi (E172) kapselikuoressa. Ks. Kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä. ”Esomeprazol Krka sisältää sakkaroosia ja natriumia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

20 mg kovien enterokapselien runko- ja hattuosa ovat hennon vaaleanpunaisia. Kapseli sisältää valkoisia tai melkein valkoisia rakeita.

40 mg kovien enterokapselien runko- ja hattuosa ovat vaaleanpunaisia. Kapseli sisältää valkoisia tai melkein valkoisia rakeita.

Kapseleita on saatavana 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 ja 100 kapselia läpipainopakkauksissa ja 98 kapselia muovipurkissa. Älä niele muovipurkissa olevaa kuivatuskapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi

Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 25.4.2023

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Anto nenä-mahaletkun kautta (koko ≥ 16 Ch)

 1. Avaa kapseli ja tyhjennä sen sisällä olevat rakeet sopivankokoiseen ruiskuun ja täytä ruisku noin 25 ml:lla vettä ja noin 5 ml:lla ilmaa.
  Joitakin nenä-mahaletkuja käytettäessä rakeet on liuotettava 50 ml:aan vettä, jotta ne eivät tukkisi letkua.
 2. Ravistele ruiskua välittömästi, jotta rakeet jakautuisivat tasaisesti suspensioon.
 3. Käännä ruiskun kärki ylöspäin ja tarkista, ettei kärki ole tukkeutunut.
 4. Kytke ruisku nenä-mahaletkuun ruisku edelleen yllä kuvatussa asennossa.
 5. Ravistele ruiskua ja käännä sen kärki alaspäin. Ruiskuta heti 5-10 ml liuosta letkuun. Käännä ruisku toisinpäin ja ravista jälleen (ruiskua on pidettävä kärki ylöspäin, jotta kärki ei pääsisi tukkeutumaan).
 6. Käännä ruiskun kärki alaspäin ja injisoi toiset 5-10 ml nenä-mahaletkuun. Toista tätä kunnes ruisku on tyhjä.
 7. Jos ruiskuun jää sakkaa, täytä ruisku 25 ml:lla vettä ja 5 ml:lla ilmaa ja toista vaihe 5. Joitakin nenä-mahaletkuja varten vettä tarvitaan 50 ml.

Yrityksen yhteystiedot:

KRKA Finland Oy
Tekniikantie 14
02150 Espoo
Suomi

info.fi@krka.biz
www.krka.biz
020-7545330
Tukkuliike: Tamro