PICOPREP jauhe oraaliliuosta varten

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,6 mt, 03.06.2024 19:40:43)

PICOPREP® jauhe oraaliliuosta varten

natriumpikosulfaatti, kevyt magnesiumoksidi ja sitruunahappo

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Picoprep on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Picoprep-valmistetta
 3. Miten Picoprep-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Picoprep-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Picoprep-jauhe sisältää natriumpikosulfaattia, joka on suolen liikkeitä tehostava ulostuslääke. Picoprep sisältää myös magnesiumsitraattia, joka on toisenlainen ulostuslääke. Se suurentaa suolensisällön nestemäärää, mikä edistää suolen tyhjenemistä.

Picoprepia käytetään aikuisille, nuorille sekä yli 1-vuotiaille lapsille suolen tyhjentämiseen ennen röntgenkuvausta, tähystystä tai leikkausta. Alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille ainoastaan lääkärin ohjeen mukaan.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Picoprep-valmistetta

 • jos olet allerginen natriumpikosulfaatille, magnesiumoksidille, sitruunahapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos mahalaukkusi ei tyhjene normaalisti
 • jos sinulla on maha- tai suolistohaavaumia
 • jos sinulla on vaikeita munuaisvaivoja
 • jos sinulla on suolitukos tai suolen puhkeama
 • jos sinulla on parhaillaan pahoinvointia tai oksentelua
 • jos sinulla on leikkaushoitoa vaativia vatsavaivoja, esim. akuutti umpilisäketulehdus
 • jos sinulla on kongestiivinen sydämen vajaatoiminta (sydämen pumppauskyky on heikentynyt)
 • jos sinulla on aktiivinen tulehduksellinen suolistosairaus, kuten Crohnin tauti tai haavainen paksusuolentulehdus
 • jos veresi magnesiumpitoisuus on liian suuri
 • jos sinulla on kova jano tai jos sinulla saattaa olla vaikea nestehukka
 • jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on lihasvaurioita, jotka aiheuttavat kreatiinikinaasin erittymistä vereen
 • jos sinulla on jokin seuraavista:
  • ileus (suolitukos)
  • toksinen koliitti (suolen seinämän vaurio)
  • toksinen megakoolon (laajentunut paksusuoli)
   Nämä tilat voivat häiritä suolensisällön etenemistä suolessa tai estää sen. Oireina ovat mm. pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, vatsan aristus tai turvotus, koliikkimainen kipu ja kuume.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Picoprep-valmistetta

 • jos olet äskettäin ollut vatsaleikkauksessa
 • jos sinulla on jokin sydäntauti tai munuaisvaivoja
 • jos sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus, esim. haavainen paksusuolitulehdus tai Crohnin tauti
 • jos käytät Picoprep-valmistetta ennen suolen leikkaushoitoa.

Huolehdi riittävästä nesteen ja suolojen saannista hoidon aikana.  Tämä on erityisen tärkeää, jos olet alle 18-vuotias, iäkäs tai heikkokuntoinen.

Jos toimenpideaika on aikaisin aamulla, täytyy toinen annospussi mahdollisesti ottaa yön aikana ja tämä saattaa häiritä yöunta.

Muut lääkevalmisteet ja Picoprep

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

On erityisen tärkeää kertoa seuraavien valmisteiden käytöstä:

 • suolensisältöä lisäävät ulostuslääkkeet, esim. leseet
 • suun kautta otettavat reseptilääkkeet, etenkin säännöllisesti käytettävät lääkkeet kuten ehkäisytabletit, antibiootit, diabeteslääkkeet, rauta, penisillamiini tai epilepsialääkkeet. Picoprep voi muuttaa näiden lääkkeiden vaikutusta. Nämä lääkkeet tulisi ottaa vähintään 2 tuntia ennen Picoprep-valmistetta tai aikaisintaan 6 tuntia Picoprep-valmisteen jälkeen.
 • reseptilääkkeet, jotka voivat vaikuttaa neste- ja/tai suolatasapainoon, esim. nesteenpoistolääkkeet, steroidit, litium, digoksiini, masennuslääkkeet, karbamatsepiini tai psykoosilääkkeet.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Picoprep-valmisteella ei ole vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Varmista kuitenkin, että pääset aina annoksen ottamisen jälkeen helposti WC:hen aina siihen asti, kunnes lääkkeen vaikutus lakkaa.

Picoprep sisältää kaliumia, laktoosia ja natriumia

Yksi annospussi sisältää kaliumia 5 mmol (tai 195 mg). Potilaiden, joilla on munuaisten vajaatoimintaa tai ruokavalion kaliumrajoitus, tulee keskustella asiasta lääkärin kanssa.

Tämä lääkevalmiste sisältää myös laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annospussi, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Sekoita Picoprep-jauhe lasilliseen kylmää vettä (noin 150 ml). Sekoita liuosta 2–3 minuutin ajan ja juo se. Neste voi joskus lämmetä, kun Picoprep liukenee. Jos näin tapahtuu, juo neste vasta kun se on jäähtynyt juomalämpöiseksi.

Aikuiset (myös iäkkäät potilaat) ja vähintään 9-vuotiaat lapset

Käyttö lapsille ja nuorille ainoastaan lääkärin ohjeen mukaan.

Suositeltu annos on yksi annospussi 10–18 tuntia ennen toimenpidettä ja yksi annospussi 4–6 tuntia ennen toimenpidettä. Ensimmäisen annospussin jälkeen juodaan vähintään viisi 250 ml lasillista kirkkaita juomia  (ei pelkkää vettä).  Juominen tulee jakaa usean tunnin ajalle. Toisen annospussin jälkeen juodaan vähintään kolme 250 ml lasillista kirkkaita nesteitä (ei pelkkää vettä) jakaen juominen usean tunnin ajalle. Kirkkaita nesteitä (ei pelkkää vettä) voidaan nauttia, kunnes tutkimukseen on aikaa kaksi tuntia. Älä juo pelkkää vettä.

Alle 9-vuotiaat lapset

Käyttö ainoastaan lääkärin ohjeen mukaan.

Lääke otetaan aikuisille annetun aikataulun mukaisesti.
Pakkauksen mukana on mittalusikka.

Vähintään 1-vuotiaat – alle 2-vuotiaat: Ensimmäinen annos on 1 lusikallinen, toinen annos on 1 lusikallinen 
Vähintään 2-vuotiaat – alle 4-vuotiaat: Ensimmäinen annos on 2 lusikallista, toinen annos on 2 lusikallista
Vähintään 4-vuotiaat – alle 9-vuotiaat: Ensimmäinen annos on 1 annospussi (otetaan kuten ylempänä kohdassa ”aikuiset” on ohjattu), toinen annos on 2 lusikallista
9-vuotiaat ja sitä vanhemmat: aikuisten annos.

Jauheen mittaaminen mittalusikalla: 

 • Ota kukkurallinen lusikka jauhetta annospussista.
 • Tasaa jauheen pinta esimerkiksi veitsellä niin, että se on samalla tasolla kuin mittalusikan reuna.
 • Lusikkaan jäänyt määrä on yksi lusikallinen jauhetta (4 g).
 • Kaada jauhe lusikasta  vesilasiin. Lasissa tulee olla:
  • noin 50 ml vettä, jos olet mittaamassa yhden lusikallisen jauhetta
  • noin 100 ml vettä, jos olet mittaamassa kaksi lusikallista jauhetta
 • ​​​​​​​Sekoita liuosta 2‒3 minuutin ajan.
 • Juo liuos. Liuos voi joskus lämmetä, kun Picoprep liukenee. Jos näin tapahtuu, juo liuos vasta, kun se on jäähtynyt juomalämpöiseksi.​​​​​​​
 • Hävitä annospussiin jäänyt jauhe.

Picoprepin vaikutus eli löysän ulosteen tulo tihein väliajoin voi alkaa milloin tahansa annoksen ottamisen jälkeen. Varmista, että pääset annoksen ottamisen jälkeen koko ajan helposti WC:hen aina siihen asti, kunnes lääkkeen vaikutus lakkaa.

Hoidon seurauksena elimistöstä poistuu paljon nestettä, joten on tärkeää juoda paljon kirkkaita nesteitä (ei pelkkää vettä) koko Picoprep-hoidon ajan, kunnes ulostamistarve loppuu. Yleisesti ottaen on hyvä juoda kirkasta nestettä (ei pelkkää vettä), kun olet janoinen. Älä juo pelkkää vettä. 

Kirkkaiden nesteiden tulisi sisältää vaihtelevasti hedelmämehuja ilman hedelmälihaa, virvoitusjuomia, kirkasta keittoa, teetä, kahvia (ilman maitoa, soijamaitoa tai kermaa) ja vettä. Älä juo pelkkää vettä. Älä syö kiinteää ruokaa ennen kuin vasta tutkimuksesi jälkeen.

Sairaalassa tehtävän toimenpiteen onnistuminen riippuu suolen tyhjyydestä. Jos suoli ei ole tyhjentynyt kunnolla, toimenpide joudutaan ehkä uusimaan. Noudata aina tutkimuspaikasta saamiasi ruokavalio-ohjeita.

Jos otat enemmän Picoprep-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet käyttänyt enemmän lääkettä kuin sinun pitäisi, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: 0800 147 111).

Jos unohdat ottaa Picoprep-valmistetta

Kysy neuvoa lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekista.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulle tulee seuraavia haittavaikutuksia, sillä ne voivat olla vaikeita: 

 • allerginen reaktio, mukaan lukien ihottuma, ihon punoitus, nokkosihottuma, kutina, kurkun turvotus ja/tai hengitysvaikeus (melko harvinainen)
 • muutos tajunnantasossa, kuten tajunnanmenetys tai tajunnan tason aleneminen (melko harvinainen)
 • sekavuus /ajan ja paikan tajun hämärtyminen (melko harvinainen)
 • pyörtyminen (melko harvinainen)
 • huimaus/heikotus (melko harvinainen)
 • kouristuskohtaus (melko harvinainen)
 • vatsakipu (yleinen)
 • oksentelu (yleinen)

Seuraavassa esitetään muut Picoprep-valmisteen tunnetut haittavaikutukset:

Yleiset (alle 1 potilaalla 10:stä, mutta yli 1 potilaalla 100:sta)

 • Päänsärky
 • Pahoinvointi

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla 100:stä, mutta yli 1 potilaalla 1 000:sta)

 • Matala veren kaliumpitoisuus (hypokalemia)
 • Löysän ulosteen tulo tihein väliajoin tai ripuli on lääkkeen tärkein hoitovaikutus. Jos kuitenkin suolen toiminta käy ongelmalliseksi tai huolestuttaa sinua, käänny lääkärin puoleen.

Harvinaiset (alle 1 potilaalla 1000:sta, mutta yli 1 potilaalla 10 000:sta)

 • Matala veren natriumpitoisuus (hyponatremia)
 • Suolen haavaumat
 • Tahaton/vahingossa tapahtunut suolen tyhjentyminen (ulosteinkontinenssi)
 • Peräaukon kipu

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Vain yhtä käyttökertaa varten. Hävitä käyttämättä jäänyt valmiste.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja annospussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Picoprep sisältää

 • Yhden annospussin sisältämät vaikuttavat aineet ovat: natriumpikosulfaatti 10 mg, kevyt magnesiumoksidi 3,5 g ja sitruunahappo 12 g.
 • Muut aineet ovat: kaliumvetykarbonaatti, sakkariininatrium ja sumukuivattu luontainen appelsiiniaromi, joka sisältää akaasiakumia, laktoosia, askorbiinihappoa ja butyylihydroksianisolia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lääkevalmisteen nimi on Picoprep. Se on jauhetta oraaliliuosta varten.

Picoprep-valmistetta on saatavana 2 annospussin pakkauksissa.

Myyntiluvan haltija

Ferring Lääkkeet Oy

PL 23

02241 Espoo

Valmistaja

Ferring GmbH, Wittland 11, D-24109 Kiel, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.3.2023

Yrityksen yhteystiedot:

FERRING LÄÄKKEET OY
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo

etunimi.sukunimi@ferring.com
info@ferring.fi
020 740 1440
Tukkuliike: Tamro