AGIOLAX rakeet

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,8 mt, 12.05.2017 08:26:19)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

AGIOLAXrakeet

Ispagulansiemen, Ispagulansiemenkuori ja Tinnevelleyn sennanpalko

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen,ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Agiolax on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Agiolaxia
 3. Miten Agiolaxia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Agiolaxin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä Agiolax on ja mihin sitä käytetään

Agiolax on ulostuslääke, joka sisältää kahta erityyppistä laksatiivia. Tämä valmiste sisältää ispagulansiementä, ispagulansiemenkuorta (ns. bulkkilaksatiiveja eli suolensisältöä lisääviä aineita) ja tinnevelleyn sennanpalkoa (ns. kontaktilaksatiivi).

Agiolax on kasvirohdosvalmiste, joka on tarkoitettu tilapäisen ummetuksen lyhytaikaiseen hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 3 päivän jälkeen.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Agiolaxia

Älä ota Agiolaxia

 • jos olet allerginen Ispagulansiemenille, Ispagulansiemenkuorille, Tinnevelleyn sennanpalolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • suolen toiminnan äkillisesti alkanut muutos on kestänyt yli 2 viikkoa
 • jos sinulla on peräsuolen verenvuotoa, jonka syytä ei tiedetä, tai ulostamiskyvyttömyyttä muiden ulostuslääkkeiden käytön jälkeen
 • jos hoidettava henkilö on alle 12-vuotias
 • jos sinulla on maha-suolikanavan ahtauma
 • jos sinulla on nielemisvaikeuksia tai muita nieluoireita
 • jos sinulla on suolistotukos (esim. mekaaninen tukkeuma tai lamaantunut suoli)
 • jos sinulla on jokin suolistosairaus, esim. haavainen paksusuolitulehdus, Crohnin tauti, umpilisäketulehdus tai laajentunut paksusuoli (megakoolon)
 • jos sairastat vaikeahoitoista diabetesta
 • jos sinulla on selittämätöntä vatsakipua
 • jos sinulla on vaikea nestevajaus

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Agiolaxia, jos käytät jo entuudestaan jotakin seuraavista valmisteista:

 • sydämen vajaatoiminnan tai rytmihäiriöiden hoitamiseen käytettävät lääkkeet
 • lääkkeet, jotka saattavat vaikuttaa sydämen rytmiin (eli aiheuttaa EKG-tutkimuksessa havaittavaa QT-ajan pidentymistä)
 • nesteenpoistolääkkeet (diureetit)
 • tulehdusten hoitoon käytettävät kortikosteroidit
 • lakritsijuuri.

(Ks. myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Agiolax”.)

Käytä Agiolaxia ainoastaan lääkärin määräyksestä

 • jos sinulla on suolistotukos (ulosteet ovat kuivia ja kovia ja sinulla esiintyy myös vatsakipua, pahoinvointia ja oksentelua)
 • jos sinulla on hiatustyrä (mahansuun ahtautuminen, johon liittyy usein närästystä)
 • jos sinulle on tehty maha-suolikanavan leikkaus.

Jos sinulla ilmenee vatsakipua tai ulosteiden koostumus vaikuttaa epätavalliselta, lopeta Agiolaxin käyttö.

Jos joudut käyttämään ulostuslääkkeitä ummetuksen takia joka päivä, ota yhteys lääkäriin. Ummetuksen syy täytyy silloin tutkia. Ulostuslääkkeiden pitkäaikaista käyttöä (yli 2 viikkoa) on vältettävä. Älä käytä ulostuslääkkeitä pitkäaikaisesti, ellei lääkäri ole niin määrännyt. Kontaktilaksatiivien (kuten sennanpalkovalmisteiden) jatkuva käyttö voi hidastaa suoliston toimintaa. Tällöin ulostuslääkkeiden käytön tarve lisääntyy entisestään ja sinulle voi kehittyä ulostuslääkeriippuvuus.

Jos sinulla on pidätyskyvyttömyyttä, inkontinenssisuoja on vaihdettava tavallista useammin.

Kysy neuvoa apteekista tai lääkäriltä, jos sinulla on munuaisvaivoja.

Lääkkeitä joiden tiedetään estävän peristalttiseen liikkeen (esim. opioidit) saa käyttää yhdessä Agiolaxin kanssa ainoastaan lääkärin valvonnassa. Näin tehdään jotta suolitukoksen riski pienenisi.

Ennen tämäntyyppisten ulostuslääkkeiden käyttöä ummetusta on yritettävä hoitaa liikunnan, ruokavaliomuutosten tai suolensisältöä lisäävien valmisteiden eli bulkkilaksatiivien avulla. Kysy neuvoa apteekkihenkilökunnalta tai lääkäriltä.

Diabetes

Jos sairastat diabetesta, keskustele lääkärin kanssa ennen Agiolaxin käytön aloittamista. 5 g Agiolaxia sisältää noin 1 g sakkaroosia.

On tärkeää, että varmistat lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, onko Agiolaxin käyttö sinulle turvallista.

Muut lääkevalmisteet ja Agiolax

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Ulostuslääkkeiden pitkään jatkuva epäasianmukainen käyttö lisää seuraavien valmisteiden haittavaikutuksia:

 • sydämen vajaatoiminnan ja rytmihäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet
 • nesteenpoistolääkkeet (diureetit)
 • tulehdusten hoitoon käytettävät kortikosteroidit
 • lakritsijuuri.

Agiolax pitää ottaa vähintään ½–1 tuntia ennen näiden valmisteiden ottamista tai aikaisintaan ½–1 tuntia näiden valmisteiden ottamisen jälkeen:

 • kivennäisaineita tai B12-vitamiinia sisältävät valmisteet
 • sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytettävät lääkkeet (sydänglykosidit)
 • verenohennuslääkkeet, kuten varfariini
 • epilepsialääkkeet, kuten karbamatsepiini
 • kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon käytettävät litiumvalmisteet.
 • Insuliini
  Jos sairastat diabetesta ja käytät insuliinia, insuliiniannoksen pienentäminen voi olla tarpeen, jos Agiolax otetaan ruokailun yhteydessä.
 • Kilpirauhashäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet
  Lääkäri saattaa joutua muuttamaan käyttämiesi kilpirauhashormonien annosta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttöä.

Agiolaxin käyttö ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana ei ole suositeltavaa.

Agiolaxia tulee käyttää vain ajoittain ja vain siinä tapauksessa, että ruokavaliomuutoksista tai bulkkilaksatiivien käytöstä ei ole ollut apua.

Älä käytä Agiolaxia imetyksen aikana, sillä pieniä määriä valmistetta saattaa kulkeutua äidinmaitoon.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Agiolaxin ei tiedetä vaikuttavan ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Agiolax sisältää sakkaroosia

Jos sinulla on todettu jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttämistä.

 

3. Miten Agiolaxia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Käytä Agiolaxia enintään 1–2 viikon ajan, ellei lääkäri toisin määrää.

Valmisteen ottaminen

Älä pureskele äläkä murskaa Agiolax-rakeita. Aseta Agiolax-rakeet kuivina kielen päälle ja niele ne kokonaisina runsaan nesteen kera (noin 1–2 lasillista eli 250 ml kylmää tai lämmintä vettä, maitoa, mehua tai muuta vastaavaa nestettä). Juo päivittäin 5–10 lasillista nestettä tämän valmisteen käytön aikana.

Suositeltu annos on: Aikuisten, iäkkäiden potilaiden ja yli 12-vuotiaiden lasten tavanomainen annos on yksi tai kaksi 5 g:n teelusikallista kerran vuorokaudessa iltaisin. Älä ota Agiolaxia juuri ennen nukkumaanmenoa.

Ota annos aina vähintään ½–1 tuntia ennen muiden lääkkeiden ottamista tai aikaisintaan ½–1 tuntia muiden lääkkeiden ottamisen jälkeen.

Käytä pienintä mahdollista annosta, jonka vaikutuksesta ulosteen koostumus on sopivan pehmeä. Enimmäisvuorokausiannos on kaksi 5 g:n teelusikallista Agiolaxia. Ulostaminen tapahtuu yleensä 8–12 tunnin kuluttua valmisteen ottamisesta.

Raskaana olevat naiset

Tavanomainen annos raskauden aikana on yksi tai kaksi 5 g:n teelusikallista kerran vuorokaudessa iltaisin (Ks. ”Raskaus ja imetys” kohdasta 2.)

Käyttö lapsille ja nuorille

Agiolaxin käyttöä ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Hoidon kesto

Käytä valmistetta enintään 1–2 viikon ajan, ellei lääkäri toisin määrää. Jos oireet eivät helpotu Agiolaxin käytöstä huolimatta, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. (Ks. ”Varoitukset ja varotoimet” kohdasta 2.)

Jos otat enemmän Agiolaxia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh.09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota tämä pakkausseloste ja mahdollisesti jäljellä olevat rakeet mukaasi.

Pitkäaikainen yliannostus voi aiheuttaa maksatulehduksen.

Jos unohdat ottaa Agiolaxia

Jos unohdat ottaa Agiolax-annoksen, ota se heti kun muistat. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset jonkin seuraavista haittavaikutuksista, lopeta Agiolaxin käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, sillä kyseessä voi olla valmisteen aiheuttama allerginen reaktio:

 • nokkosihottuma tai sitä muistuttava ihottuma (iholla on kutiavia, kohollaan olevia paukamia)
 • kutina tai punoitus
 • hengenahdistus.

Nämä haittavaikutukset ilmenevät etenkin ärtyvän suolen oireyhtymän yhteydessä. Näitä oireita voi ilmetä myös, jos Agiolaxia on otettu liikaa. Pienennä tällöin Agiolax-annosta.

 • vatsakipu
 • vatsakouristukset
 • löysä uloste
 • vatsan turvotus
 • nielun tai suolen tukkeuma
 • kuivan, kovan ulosteen pakkautuminen peräsuoleen ja peräaukkoon

etenkin, jos hoidon aikana ei ole juotu riittävästi.

Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa nestetasapainon ja elektrolyyttimetabolian (suolatasapainon) häiriöitä. Seurauksena voi olla albuminuria (valkuaisvirtsaisuus) ja hematuria (verivirtsaisuus) sekä mahdollisesti myös paksusuolen limakalvon tummuminen (pseudomelanosis coli), joka tavallisesti häviää, kun valmisteen käyttö lopetetaan.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • Ilmavaivoja voi esiintyä jonkin aikaa Agiolaxin käytön aloittamisen jälkeen.
 • Virtsa voi värjäytyä keltaiseksi tai punaruskeaksi hoidon aikana, mutta tämä on vaaratonta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

 

5. Agiolaxin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Älä käytä Agiolaxia, jos pakkaus on vahingoittunut.

Säilyvyys avaamisen jälkeen

Sulje purkki käytön jälkeen!

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet ympäristöä.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Agiolax sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat ispagulansiemen, ispagulansiemenkuori ja tinnevelleyn sennanpalko. 1 g Agiolaxia sisältää 520 mg ispagulansiementä (Plantaginis ovatae semen), 22 mg ispagulansiemenkuorta (Plantaginis ovatae seminis tegumentum) ja 68–132 mg tinnevelleyn sennanpalkoa (Sennae fructus angustifoliae), mikä vastaa 3 mg:aa hydroksiantraseeniglykosideja sennosidi B:ksi laskettuna.
 • Muut aineet ovat kuminaöljy; salviaöljy; piparminttuöljy; akaasiakumi; talkki; punainen, keltainen ja musta rautaoksidi (E172); kiinteä ja nestemäinen parafiini sekä sakkaroosi (1 g teelusikallisessa rakeita).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Agiolax-rakeet ovat ruskeita monikerrosrakeita.

Pakkauskoot: 250 g:n ja 1 kg:n lieriömäinen pahvipurkki, jossa alumiinisisus ja muovikansi

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Meda Oy
Vaisalantie 4
02130 Espoo

Valmistaja

Madaus GmbH
51101 Köln
Saksa

Lisätiedot

Meda Oy
Vaisalantie 4
02130 Espoo

puh. 020-720 9550
info@meda.fi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.3.2015

 

Yrityksen yhteystiedot:

MEDA OY
Vaisalantie 4
02130 Espoo

info@meda.fi
www.meda.fi
020 720 9550
Tukkuliike: Tamro