IOMERON injektioneste, liuos 150 mg I/ml, 250 mg I/ml, 300 mg I/ml, 350 mg I/ml, 400 mg I/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (7 mt, 28.06.2023 00:20:33)

Iomeron 150 mg I/ml, injektioneste, liuosIomeron 200 mg I/ml injektioneste, liuosIomeron 250 mg I/ml injektioneste, liuosIomeron 300 mg I/ml injektioneste, liuosIomeron 350 mg I/ml injektioneste, liuosIomeron 400 mg I/ml injektioneste, liuosjomeproli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Iomeron on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Iomeronia

3. Miten Iomeronia annetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Iomeronin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Iomeron on röntgenvarjoaine, joka sisältää jodia. Jodi estää röntgensäteiden kulkua elimistössä ja siksi sitä voidaan käyttää verisuonten ja sisäelinten merkitsemiseen ja kuvan selkeyttämiseen. Iomeron annetaan ennen röntgentutkimuksissa esim. verisuoniin, selkäydinnesteeseen, virtsateihin, sukupuolielimiin, niveliin, kehon onteloihin tai tiettyihin rauhasiin, kuten haimaan.

Tätä lääkevalmistetta käytetään ainoastaan diagnostiseen tarkoitukseen. Sitä käytetään apuna taudin diagnosoinnissa eikä hoidon yhteydessä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Sinulle ei saa antaa Iomeronia

 1. jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 2. sinulla on vaikea kilpirauhassairaus.

Injektiota selkäydinnesteeseen ei saa heti toistaa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Iomeronia, jos sinulla on joku seuraavista tiloista:

 • jos sinulla on tai on ollut allergioita tai astma tai jos sinulle on tullut reaktioita aiempien tutkimusten yhteydessä 
 • jos olet joskus saanut vaikean ihottuman tai ihon kuoriutumista, rakkuloita ja/tai suun haavaumia jodipitoisen varjoaineen saamisen jälkeen
 • jos käytät verenpainelääkitystä (beetasalpaajia)
 • tulehdus
 • diabetes
 • sirppisolutauti (elimistösi tuottaa poikkeavan muotoisia punasoluja, mikä johtaa anemiaan)
 • sydänvaivat
 • munuaisten tai maksan häiriöt
 • kilpirauhasen liikatoiminta tai suurentunut kilpirauhanen
 • myastenia gravis (sairaus, joka aiheuttaa lihasten heikkoutta)
 • aivohalvaus, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA), aivokasvain tai muu aivosairaus
 • jos sinulla on tai on ollut epilepsia
 • alkoholismi
 • lääkeriippuvuus
 • feokromosytooma (lisämunuaisen kasvain)
 • multippeli myelooma (valkosolukasvain)
 • Waldenströmin paraproteinemia (veren epänormaalit valkuaisaineet)
 • jos sinulla on voimakasta jännitystä, levottomuutta ja kipua.

Kuvantamisen aikana tai kohta sen jälkeen voit kokea lyhytkestoista aivojen toiminnanhäiriötä,

jota kutsutaan enkefalopatiaksi. Kerro välittömästi lääkärille, jos huomaat kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset

kuvattuja tähän sairauteen liittyviä oireita.

Ennen Iomeron-valmisteen käyttöä sekä sen jälkeen on huolehdittava suola- ja nestetasapainosta, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä valmisteen käyttöön imeväisille, lapsille ja vanhuksille. Nämä potilasryhmät saattavat olla herkkiä haittavaikutuksille.

Kilpirauhasen toimintahäiriöitä voidaan havaita Iomeronin antamisen jälkeen sekä lapsilla että aikuisilla. Vastasyntyneet voivat altistua äidin kautta raskauden aikana. Lääkäri saattaa joutua tekemään kilpirauhasen toimintakokeita ennen Iomeronin antoa ja/tai sen jälkeen.

Kerro lääkärille, jos sinulle on joskus tehty kilpirauhasen toimintaa mittaavia testejä.

Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa Iomeron-valmisteen kanssa:

Iomeronin käytön yhteydessä on raportoitu vakavia ihoreaktioita, mukaan lukien Stevens-Johnsonin oireyhtymä (SJS), toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN), akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (AGEP) ja lääkeaineen reaktio, johon liittyy eosinofiliaa ja systeemisiä oireita (DRESS). Käänny välittömästi lääkärin puoleen, jos havaitset jonkin näihin vakaviin ihoreaktioihin liittyvistä oireista, jotka on kuvattu kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset.

Muut lääkevalmisteet ja Iomeron

Kerro lääkärillesi tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Kerro erityisesti seuraavien lääkkeiden käytöstä lääkärille:

 • metformiini (diabeteslääke)
 • neuroleptit (psyykkisten sairauksien hoitoon ja mielialalääkkeet).

Kerro lääkärillesi, jos käytät seuraavia lääkkeitä, sillä ne saattavat lisätä haittavaikutusten todennäköisyyttä:

 • kohonneen verenpaineen tai sydänvaivojen hoitoon tarkoitetut lääkkeet (beetasalpaajat)
 • lääkkeet, joita käytetään syöpien ja autoimmuunisairauksien hoidossa (immunomodulaattorit, kuten interleukiini-2 ja interferoni).

Iomeronia saatetaan silti antaa sinulle, ja lääkäri päättää sinulle sopivasta hoidosta.

Kerro lääkärillesi, jos sinulta otetaan laboratoriokokeita, koska Iomeron voi vaikuttaa tiettyihin laboratoriokokeisiin (esim. rauta, kalsium proteiinit ja kilpirauhastoiminnan mittaukset.

Iomeron ruuan ja juoman kanssa

Ellei lääkäri ole toisin määrännyt, voit syödä ja juoda normaalisti ennen tutkimusta.

Raskaus ja imetys 

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Kokemuksia Iomeronin käytöstä raskauden aikana on rajoitetusti.

Tutkimus tehdään ja sinulle annetaan Iomeron-valmistetta vain, jos lääkäri katsoo, että hyödyt ovat suuremmat kuin riskit sekä sinulle että lapsellesi.

Jos olet raskaana ja olet saanut Iomeron-valmistetta raskauden aikana, on suositeltavaa seurata vauvasi kilpirauhasen toimintaa syntymän jälkeen.

Iomeron erittyy äidinmaitoon, mutta sillä ei katsota olevan vaikutusta lapseen käytetyillä annoksilla. Imetyksen lopettaminen ei ole tarpeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei tiedetä olevan Iomeronin käytön jälkeen.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Iomeron annetaan sairaalassa koulutetun hoitohenkilökunnan toimesta.

Annostus

Lääkäri päättää annoksen tarpeiden mukaan painosi ja iän perusteella sekä ottaen huomioon mitä kehosi osaa kuvataan. Se injisoidaan valtimoon tai laskimoon tai selkäydinnesteeseen. Valmiste voidaan myös antaa kehon onteloihin.

Aikuiset ja lapset:

Annos annetaan kerta-annoksena, mutta se voidaan toistaa tarvittaessa, riippuen siitä, mikä tutkimus tehdään

Lasten annos määritellään iän ja painon mukaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Kun olet saanut Imeronia, hoitohenkilökunta tarkkailee sinua. Seurantaaika riippuu miten sinulle on annettu Imeronia ja minkälainen tutkimus sinulle on tehty.

Jos saat enemmän Iomeronia kuin sinun pitäisi

Sairaalalla tai klinikalla, jossa sinulle annetaan Iomeronia, on valmiudet hoitaa yliannostuksen vaikutuksia.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset ovat yleensä lieviä tai kohtalaisia ja ohimeneviä. Vakavia ja henkeä uhkaavia, joskus kuolemaan johtavia, reaktioita on kuitenkin raportoitu. Valtimoon tai laskimoon injektoinnin jälkeen useimmat reaktiot ilmenevät minuuttien sisällä. Kehon onteloihin tai selkäydinnesteeseen injektoimisen jälkeen useimmat reaktiot ilmenevät muutamien tuntien kuluessa tai myöhemmin. Viivästyneitä reaktioita, saattaa esiintyä 2−3 vuorokauden kuluessa.

Kerro välittömästi lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos havaitset seuraavia haittavaikutuksia:

Allergiset reaktiot:

 • hengityksen vinkumista, hengitysvaikeuksia
 • silmäluomien, kasvojen tai huulien turpoamista
 • ihottumaa tai kutinaa (erityisesti koko vartalolla).

Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi (Lyellin oireyhtymä):

Voimakas allerginen ihoreaktio johon liittyy rakkuloita, ihon kuoriutumista, haavaumia suussa, kurkussa, nenässä, sukupuolielimissä ja silmissä. Näitä vakavia ihottumia voi edeltää kuume ja flunssan kaltaiset oireet.

 

Akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (AGEP): 

 • jos sinulle kehittyy vakva ihoreaktio: punainen hilseilevä ihottuma, jossa ihon alla on kyhmyjä ja rakkuloita ja johon liittyy kuumetta. Oireet ilmenevät yleensä hoidon alussa.

DRESS-oireyhtymä tai lääkeyliherkkyysoireyhtymä: 

 • jos sinulle kehittyy laajalle levinnyt ihottuma, kuume ja suurentuneet imusolmukkeet.

Muita haittavaikutuksia, joita voi esiintyä:

Suonensisäinen annostelu

Yleiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • lämmön tunne

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • päänsärky
 • huimaus
 • kohonnut verenpaine
 • hengitysvaikeudet
 • pahoinvointi, oksentelu
 • punoitus, nokkosihottuma, kutina
 • rintakipu, kuumotus ja kipu pistoskohdassa.

Harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta):

 • pyörtyminen
 • hitaat tai nopeat sydämenlyönnit; epätavalliset sydämenlyönnit
 • alentunut verenpaine
 • ihottuma
 • selkäkipu
 • heikkous, kankeus, kuume
 • veren kreatiniinipitoisuuden nousu.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin): 

 • vaikeat allergiset reaktiot, joiden oireita ovat hengitysvaikeudet tai huimaus 
 • levottomuus, sekavuus 
 • vakva ihoreaktio: punainen hilseilevä ihottuma, jossa ihon alla on kyhmyjä 
 • hemolyyttinen anemia (punasolujen epänormaali hajoaminen, joka voi aihuettaa väsymystä, nopeaa sydämen sykettä ja hengenahdistusta) 
 • aivohäiriö (enkefalopatia), jonka oireisiin kuuluvat mm. päänsärky, näkövaikeudet, näön menetys, sekavuus, koordinaatiokyvyn heikkeneminen, liikuntakyvyn heikkeneminen kehon toisella puolella, puhevaikeudet ja tajunnanmenetys. 
 • hypertyreoosi 
 • verisuonten äkillinen supistuminen (vasospasmi) ja siitä johtuva hapen tai veren puute kudoksessa (iskemia) 
 • verihiutaleiden väheneminen, mikä lisää riskiä saada verenvuotoja ja mustelmia (trombosytopenia) 
 • kooma, ohimenevät aivojen verenkiertohäiriöt, joista ei välttämättä aiheudu muita oireita (TIA), aivosairaus. turvotus (nesteen kertyminen aivoihin), paralyysi, pyörtyminen, kohtaukset, tajunnan menetys, puhevaikeudet, poikkeavat tuntemukset (kihelmöinti, kutina), muistinmenetys, uneliaisuus, makuhäiriöt 
 • ohimenevä sokeus, heikentynyt näkö, silmätulehdus ja silmien vuotaminen, valoherkkyys
 • sydämenpysähdys, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, rintakipu, epäsäännölliset sydämenlyönnit, sydämen johtumishäiriöt (AV-katkos), sydämen lisälyönnit, ihon ja limakalvojen sinertyminen, hyytymien muodostuminen sepelvaltimoissa
 • verenkierron romahtaminen (verenkiertokollapsi) tai sokki (verenpaineen nopea lasku, kalpeus, rauhattomuus, heikko syke, kylmänhikinen iho, tajunnantason lasku), kalpeus 
 • hengityksen pysähtyminen, äkillinen hengenahdistus (hengitysvaikeusoireyhtymä), nestettä keuhkoissa, nielun turpoaminen, äkillinen hengitysteiden ahtaus (keuhkoputkikouristus), astma, yskä, epämukava tunne kurkussa, nenän vuotamista (nuha), äänen käheys (dysfonia)
 • haimatulehdus, suolitukos, ripuli, mahakipu, runsas syljeneritys, nielemisvaikeudet, suurentuneet sylkirauhaset 
 • rengasmaisten rakkuloiden muodostuminen iholle (keskusta usein väriltään vaaleampi) (monimuotoinen punavihoittuma)
 • nivelkipu
 • akuutti munuaisten vajaatoiminta
 • reaktiot injektiokohdassa (kipu ja turvotus), huonovointisuus, paikalliset kylmäntunteet, jano
 • poikkeava EKG
 • epänormaalit maksa- ja veriarvot.

Ohimenevää kilpirauhasen vajaatoimintaa voi esiintyä alle 3-vuotiailla lapsilla.

Annostelu selkäydinnesteeseen

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla 10:stä):

 • päänsärky.

Yleiset (yli 1 potilaalla 100:sta, mutta alle 1 potilaalla 10:stä):

 • huimaus
 • kohonnut verenpaine
 • pahoinvointi, oksentelu
 • selkä- ja raajakipu
 • kipu, epämukava tunne tai kuumotus pistoskohdassa.

Melko harvinaiset (yli 1 potilaalla 1000:sta, mutta alle 1 potilaalla 100:sta):

 • tajuttomuus, jalkojen halvaantumisen tunne, poikkeavat tuntemukset tai tunnottomuus, uneliaisuus
 • verenpaineen lasku, punoitus
 • lisääntynyt hikoilu, kutina
 • lihasten jäykkyys, niskakipu
 • kuumuuden tunne, kuume.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • Aivohäiriö (enkefalopatia), jonka oireisiin kuuluvat mm. päänsärky, näkövaikeudet, näön menetys, sekavuus, koordinaatiokyvyn heikkeneminen, liikuntakyvyn heikkeneminen kehon toisella puolella, puhevaikeudet ja tajunnanmenetys 
 • vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai huimausta 
 • epilepsia 
 • ihottuma.

Annostelu kehon onteloihin

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • poikkeavat verikoetulokset (haimatutkimus)
 • paikallinen ärsytys nivelen ja fistelin kuvauksen yhteydessä
 • allergiset reaktiot; vakavaa allergista reaktiota, joka aiheuttaa hengistysvaikeuksia tai huimausta, ei voida poissulkea
 • kuten muillakin jodia sisältävillä valmisteilla, kohdunkaulan, munanjohdinten ja munasarjojen tutkimisen jälkeen voi ilmetä lantiokipua ja huonovointisuutta.

Iomeronin turvallisuusprofiili on lapsilla ja aikuisilla samanlainen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä terveydenhuollon henkilöstöön.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi 

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea 

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri 

PL 55 

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Sinun ei itse tarvitse säilyttää varjoainetta. Lääkäri ja sairaanhoitaja tietävät, miten Iomeron säilytetään.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Vaikka Iomeron ei ole herkkä, on suositeltavaa säilyttää valmiste poissa ionisoivan säteilyn läheltä.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Iomeron tulee antaa heti, kun se on vedetty ruiskuun.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Iomeron sisältää

 • Vaikuttava aine on jomeproli.

1 ml Iomeronia sisältää:

Injektioneste, liuos 150 mg I/ml: 306 mg jomeprolia vastaten 150 mg jodia.

Injektioneste, liuos 200 mg I/ml: 408 mg jomeprolia vastaten 200 mg jodia.

Injektioneste liuos 250 mg I/ml: 510 mg jomeprolia vastaten 250 mg jodia.

Injektioneste liuos 300 mg I/ml: 612 mg jomeprolia vastaten 300 mg jodia.

Injektioneste liuos 350 mg I/ml: 714 mg jomeprolia vastaten 350 mg jodia.

Injektioneste liuos 400 mg I/ml: 816 mg jomeprolia vastaten 400 mg jodia.

 • Muut aineet ovat trometamoli, kloorivetyhappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Iomeron on injektioneste, liuos. Liuos on kirkas vesiliuos värittömissä lasisissa injektiopulloissa.

Pakkauskoot:

Iomeron 150 mg I/ml: 50 ml, 100 ml (10 pullon pakkaukset)

Iomeron 200 mg I/ml: 50 ml, 100 ml (10 pullon pakkaukset)

Iomeron 250 mg I/ml: 50 ml, 100 ml, 200 ml (10 pullon pakkaukset)

Iomeron 300 mg I/ml: 20 ml, 50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml (10 pullon pakkaukset), 500 ml (6 pullon pakkaukset)

Iomeron 350 mg I/ml: 20 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml (10 pullon pakkaukset), 500 ml (6 pullon pakkaukset)

Iomeron 400 mg I/ml: 50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml (10 pullon pakkaukset), 500 ml (6 pullon pakkaukset)

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Bracco Imaging SpA

Via Egidio Folli 50

20134 Milano

Italia

 

Lisätietoja antaa:

Bracco Imaging Scandinavia AB, Drakegatan 10, 412 50 Göteborg, Ruotsi

 

Valmistaja

Patheon Italia S.p.A

2° Trav. SX Via Morolense 5

I-03013 Ferentino

Italia

 

BIPSO GmbH

Robert-Gerwig-Strasse 4

78224 Singen

Saksa

 

Bracco Imaging S.p.A.

Bioindustry Park

Via Ribes, 5

10010 Colleretto Giacosa (TO)

Italia

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.8.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Iomeronin käytön yhteydessä on noudatettava varotoimenpiteitä ja seurattava ohjeita liittyen mahdollisiin varjoainereaktioihin kuten vastaavia muitakin jodivarjoaineita annosteltaessa.

Varjoainepulloja ei ole tarkoitettu useiden annosten vetämiseen pullosta. Kumitulpan saa lävistää vain kerran.

Kumitulpan lävistämisen ja varjoaineen ruiskuun vetämisen tulee tapahtua sopivalla kanyylilla.

Varmistu ennen valmisteen käyttöä, etteivät pullo ja tulppa ole vahingoittuneita ja ettei tuote ole värjääntynyt ja ettei siinä ole hiukkasia.

 • Injektiopullojen käsittely ja varjoaineen vetäminen pullosta ja liuoksen antaminen tulee suorittaa käyttäen aseptiikkaa ja steriiliä neulaa ja ruiskua.
 • Steriiliä tekniikkaa tulee käyttää kaikkiin selkäydinpunktioihin tai intravaskulaarisiin injektioihin sekä katetreihin ja letkuihin.
 • Kun käytetään materiaaleja, jotka eivät ole kertakäyttöisiä, tarvitaan erityistä tarkkaavaisuutta, jotta voidaan estää kontaminaatio ja puhdistusainejäämät.
 • On suositeltavaa, että intravaskulaariset ja intratekaaliset varjoaineliuokset olisivat kehonlämpöisiä injektoitaessa.
 • Varjoaine on vedettävä ruiskuun juuri ennen käyttöä.
 • Yhdeltä tutkimuskerralta ylijäänyt varjoaine on hävitettävä. 
 • 500 ml sisältävät pullot on tarkoitettu käytettäväksi multipumppujen/autoinjektorin kanssa.
 • Antamiseen tarkoitetut välineet ja muut kertakäyttöiset osat pitää hävittää jokaisen potilaan jälkeen. 
 • Työskentelysession päätyttyä kaikki injektorisysteemin kertakäyttöiset osat on hävitettävä.
 • Kunkin laitevalmistajan lisäohjeita on myös noudatettava.

Avaamisen jälkeen käytön aikaisen kemiallisen ja fysikaalisen stabiiliuden on osoitettu kestävän 24 tuntia 40 °C:n lämpötilassa.

Mikrobiologiselta kannalta tuotetta (500 ml:n pullo) voidaan avaamisen jälkeen säilyttää enintään 10 tuntia 25 °C:n lämpötilassa. Muut säilytysajat tai -olosuhteet ovat käyttäjän omalla vastuulla.

Jodioitu varjoaine voi reagoida kuparia sisältävien metallipintojen kanssa, esim. messinki. Tämän vuoksi laitteiden käyttöä, jossa valmiste joutuu kontaktiin tällaisten pintojen kanssa, pitää välttää.

Yrityksen yhteystiedot:

BRACCO IMAGING SCANDINAVIA
Drakegatan 10
41250 Göteborg
Sverige

productservicesfi@bracco.com
www.braccoimaging.fi
Tukkuliike: Oriola