OVESTIN emätinpuikko 0,5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,9 mt, 02.06.2024 23:26:46)

Ovestin 0,5 mg emätinpuikot

estrioli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 4 viikon jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Ovestin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ovestin-valmistetta
 3. Miten Ovestin-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ovestin-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ovestin kuuluu emättimeen annosteltavien hormonikorvaushoitovalmisteiden ryhmään. Se sisältää estrioli-nimistä naishormonia (estrogeenia). Ovestin-valmistetta käytetään vaihdevuosien jälkeen naisille, joiden viimeisistä luonnollisista kuukautisista on vähintään 12 kuukautta.

Sitä käytetään lievittämään emättimessä ilmeneviä vaihdevuosioireita, kuten emättimen kuivuutta tai ärsytystä. Lääketieteellinen termi oireille on emättimen atrofia. Se johtuu elimistön estrogeenipitoisuuden pienenemisestä, mikä on luonnollista vaihdevuosien jälkeen.

Jos munasarjat poistetaan kirurgisesti (ovariektomia) ennen vaihdevuosien alkamista, estrogeenituotanto vähenee erittäin nopeasti. Tästä voi aiheutua oireina esimerkiksi emättimen kutinaa, yhdynnät voivat muuttua kivuliaiksi, toistuvia virtsatieinfektioita, toistuvia virtsarakkotulehduksia ja virtsan pidätyskyvyttömyyttä.

Ovestin korvaa naisen munasarjojen normaalisti tuottaman estrogeenin. Voide annostellaan emättimeen, joten sen sisältämä estrogeenihormoni vapautuu suoraan tarvittavassa paikassa. Tämä saattaa lievittää epämukavia tuntemuksia emättimessä.

Saattaa kestää useita päiviä tai jopa viikkoja ennen kuin huomaat oireiden lievittymistä.

Edellä mainittujen käyttöaiheiden lisäksi Ovestin-valmistetta voidaan määrätä myös:

 • edistämään vaihdevuodet ohittaneen naisen haavan paranemista emättimeen kohdistuvan leikkauksen jälkeen
 • helpottamaan vaihdevuodet ohittaneelta naiselta otettujen irtosolunäytteiden arviointia.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 4 viikon jälkeen tai se huononee.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ovestin -valmistetta

Älä käytä Ovestin-valmistetta

jos jokin seuraavista koskee sinua. Jos olet epävarma, koskeeko jokin kohdista sinua, käänny lääkärin puoleen ennen kuin käytät Ovestin-valmistetta.

Älä käytä Ovestin-valmistetta

 • jos sinulla on tai on joskus ollut rintasyöpä tai sitä on epäilty
 • jos sinulla on estrogeeneille herkkä syöpä, kuten kohdun limakalvon (endometriumin) syöpä tai sinulla on epäilty sellaista
 • jos sinulla on emätinverenvuotoa, jonka syy ei ole selvillä
 • jos sinulla on kohdun limakalvon liikakasvua (endometriumin hyperplasia) etkä saa siihen hoitoa
 • jos sinulla on tai on joskus ollut laskimotukos, kuten veritulppa jalassa (syvä laskimotromboosi) tai keuhkoissa (keuhkoembolia)
 • jos sinulla on veren hyytymishäiriö (kuten proteiini C:n, proteiini S:n tai antitrombiinin puutos)
 • jos sinulla on tai on äskettäin ollut valtimoveritulpan aiheuttama sairaus, kuten sydänkohtaus, aivohalvaus tai rasitusrintakipua
 • jos sinulla on tai on joskus ollut maksasairaus eivätkä maksa-arvosi ole palautuneet normaaleiksi
 • jos sinulla on harvinainen porfyriaksi kutsuttu verisairaus, joka kulkee suvussa (perinnöllinen sairaus)
 • jos olet allerginen estriolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Jos sinulle ilmaantuu jokin edellä mainituista sairauksista ensimmäistä kertaa Ovestin-valmisteen käytön aikana, lopeta sen käyttö heti ja käänny viipymättä lääkärin puoleen.

Varoitukset ja varotoimet

Hormonikorvaushoidosta on hyötyjä, mutta siihen liittyy myös joitakin riskejä, jotka sinun tulee huomioida ja joista voit keskustella lääkärin kanssa, kun päätät hormonikorvaushoidon aloittamisesta tai sen jatkamisesta.

Kokemus ennenaikaisten vaihdevuosien (munasarjojen toiminnanvajaus tai leikkaus) hoidosta on rajoittunutta. Jos sinulla on ennenaikaiset vaihdevuodet, hormonikorvaushoidon riskit voivat olla erilaiset. Keskustele tästä lääkärin kanssa.

Aloitettuasi Ovestin-hoidon sinun pitää käydä lääkärissä tarkastuskäynneillä säännöllisin väliajoin (vähintään kerran vuodessa). Näillä tarkastuskäynneillä lääkäri keskustelee kanssasi Ovestin-hoidon jatkamisen hyödyistä ja riskeistä.

Käy säännöllisissä rintasyöpäseulonnoissa lääkärin suosituksen mukaan.

Hormonikorvaushoito voi pahentaa joitakin sairaustiloja. Jos sinulla on tai on ollut jokin seuraavista tiloista, lääkäri seuraa terveydentilaasi tarkasti. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Ovestin-valmistetta, jos sinulla on tai on ollut jokin seuraavista sairauksista tai jokin näistä on pahentunut raskauden tai aiemman hormonihoidon aikana:

 • kohdun sidekudoskasvaimet
 • kohdun limakalvon kasvu kohdun ulkopuolella (endometrioosi) tai aiemmin esiintynyt kohdun limakalvon liikakasvu (endometriumin hyperplasia)
 • suurentunut veritulppien kehittymisen riski (ks. kohta ”Laskimotukokset (tromboosit)”)
 • suurentunut estrogeenille herkän syövän kehittymisen riski (esim. äiti, sisar tai isoäiti on sairastanut rintasyöpää)
 • korkea verenpaine
 • maksasairaus, kuten hyvänlaatuinen maksakasvain
 • diabetes
 • sappikivet
 • migreeni tai voimakas päänsärky
 • moniin elimistön elimiin vaikuttava immuunijärjestelmän sairaus (SLE-tauti eli systeeminen lupus erythematosus)
 • epilepsia
 • astma
 • tärykalvoon ja kuuloon vaikuttava sairaus (otoskleroosi)
 • erittäin suuri veren rasva-arvo (triglyseridit)
 • sydän- tai munuaisvaivoista johtuva nesteen kertyminen
 • perinnöllinen ja hankinnainen angioedeema.

Kerro lääkärille, jos huomaat terveydentilassasi muutoksia Ovestin-valmisteen käytön aikana.

Lopeta Ovestin-hoito ja hakeudu heti lääkäriin
Jos havaitset hormonikorvaushoidon aikana jonkin seuraavista:

 • mikä tahansa kohdassa ”Älä käytä Ovestin-valmistetta” mainituista sairauksista
 • ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus (ikterus). Nämä voivat viitata maksasairauteen.
 • kasvojen, kielen ja/tai kurkun turpoamista ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa, joihin liittyy hengitysvaikeuksia, sillä ne voivat johtua angioedeemasta
 • voimakas verenpaineen nousu (oireita saattavat olla päänsärky, väsymys, huimaus)
 • migreenityyppinen päänsärky ensimmäistä kertaa
 • tulet raskaaksi
 • havaitset veritulppaan viittaavia oireita, kuten
  • jalan kivulias turpoaminen ja punoitus
  • äkillinen rintakipu
  • hengitysvaikeudet.

Ks. lisätietoja kohdasta ”Laskimotukokset (tromboosit)”.

Huom.! Ovestin ei ole ehkäisyvalmiste. Jos viimeisistä kuukautisistasi on alle 12 kuukautta tai jos olet alle 50-vuotias, sinun on ehkä edelleen käytettävä raskaudenehkäisyä. Pyydä lääkäriltä neuvoja.

Hormonikorvaushoito ja syöpä

Kohdun limakalvon liikakasvu (endometriumin hyperplasia) ja kohdun limakalvon syöpä (endometriumsyöpä)
Pelkkää estrogeenia sisältävien hormonikorvaustablettien pitkäaikainen käyttö saattaa suurentaa kohdun limakalvon (endometriumin) syövän riskiä.

On epäselvää, onko Ovestin-valmisteen toistuvassa tai pitkäaikaisessa (yli yhden vuoden ajan) käytössä samanlainen riski. Ovestinin imeytymisen vereen on kuitenkin osoitettu olevan erittäin vähäistä, minkä vuoksi progestiinin lisääminen hoitoon ei ole tarpeen.

Jos havaitset läpäisy- tai tiputteluvuotoa, siitä ei yleensä tarvitse huolestua. Käy kuitenkin lääkärissä. Vuoto voi olla merkki kohdun limakalvon paksuuntumisesta.

Kohdun limakalvon paksuuntumisen ehkäisemiseksi suurinta vuorokausiannosta ei saa ylittää eikä enimmäisannosta saa käyttää muutamaa viikkoa (enintään 4 viikkoa) pitempään.

Seuraavat riskit koskevat hormonikorvaushoidossa käytettäviä lääkkeitä, jotka vaikuttavat verenkierrossa. Ovestin on kuitenkin emättimen paikallishoitovalmiste, ja sen imeytyminen verenkiertoon on hyvin vähäistä. Ei ole kovin todennäköistä, että jäljempänä mainitut tilat pahenevat tai uusiutuvat Ovestin-hoidon aikana, mutta jos sinulle ilmaantuu niitä, käy lääkärissä.

Rintasyöpä
Näyttö osoittaa, että Ovestin-valmisteen käyttäminen ei lisää rintasyövän riskiä niillä naisilla, joilla ei ole ollut rintasyöpää aikaisemmin. Ei tiedetä, voivatko naiset, jotka ovat sairastaneet rintasyövän aikaisemmin, käyttää Ovestin-valmistetta turvallisesti.

 • Tutki rintasi säännöllisesti. Mene lääkäriin, jos havaitset muutoksia, kuten
  • ihon (kuopalle) vetäytyminen
  • nännissä esiintyvät muutokset
  • mikä tahansa kyhmy, jonka voit tuntea tai nähdä.

Lisäksi suositellaan, että käyt mammografiakuvauksessa, kun saat kutsun seulontaan.

Munasarjasyöpä
Munasarjasyöpä on harvinainen – huomattavasti harvinaisempi kuin rintasyöpä. Pelkkää estrogeenia sisältävän hormonikorvaushoidon käyttöön on yhdistetty hieman suurentunut munasarjasyövän riski.

Vertailu
Munasarjasyövän riski vaihtelee iän mukaan. Munasarjasyöpä diagnosoidaan esimerkiksi 5 vuoden ajanjaksolla 50–54‑vuotiaista naisista, jotka eivät ole saaneet hormonikorvaushoitoa, keskimäärin 2 naisella 2 000:sta. Naisilla, jotka ovat saaneet hormonikorvaushoitoa 5 vuoden ajan, todetaan noin 3 tapausta 2 000 käyttäjää kohden (eli noin yksi lisätapaus).

Hormonikorvaushoidon vaikutukset sydämeen ja verenkiertooon

Laskimotukokset (tromboosit)
Laskimotukoksen riski on hormonikorvaushoidon käyttäjillä noin 1,3–3-kertainen verrattuna sitä käyttämättömiin, etenkin ensimmäisen hoitovuoden aikana.

Laskimotukokset voivat olla vakavia ja jos veritulppa kulkeutuu keuhkoihin, se voi aiheuttaa rintakipua, hengenahdistusta, pyörtymisen tai johtaa jopa kuolemaan.

Laskimotukosten todennäköisyys lisääntyy iän myötä ja jos jokin seuraavista koskee sinua.

Kerro lääkärille, jos jokin näistä koskee sinua:

 • et kykene kävelemään pitkään aikaan suuren leikkauksen, vamman tai sairauden vuoksi (ks. myös kohta Miten valmistetta käytetään, Jos olet menossa leikkaukseen)
 • olet vakavasti ylipainoinen (painoindeksi > 30 kg/m2)
 • olet yli 60-vuotias
 • sinulla on jokin veren hyytymishäiriö, johon saat pitkäkestoista veritulppien muodostumista estävää lääkehoitoa
 • lähisukulaisellasi on joskus ollut veritulppa jalassa, keuhkoissa tai jossakin muussa elimessä
 • sinulla on SLE-tauti (systeeminen lupus erythematosus, koko keholla iho-oireita aiheuttava sairaus)
 • olet raskaana tai olet äskettäin synnyttänyt
 • sairastat syöpää.

Katso veritulpan oireet kohdasta ”Lopeta Ovestin-hoito ja hakeudu heti lääkäriin”.

Vertailu
On arvioitu, että tuhannesta naisesta, jotka ovat viisissäkymmenissä ja jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa, 4⎼7 saa laskimotukoksen viiden vuoden aikana.

Viisissäkymmenissä olevilla naisilla, jotka ovat käyttäneet pelkkää estrogeenia sisältävää hormonikorvaushoitoa yli 5 vuoden ajan, todetaan 5⎼8 tapausta tuhatta käyttäjää kohden (toisin sanoen 1 ylimääräinen tapaus).

Sydänsairaus (sydänkohtaus)
Naisilla, jotka käyttävät pelkkää estrogeenihoitoa, ei ole lisääntynyttä riskiä sairastua sydänsairauteen.

Aivohalvaus
Aivohalvauksen riski on hormonikorvaushoitoa käyttävillä noin 1,5-kertainen verrattuna sitä käyttämättömiin. Hormonikorvaushoidosta aiheutuvien lisätapaustenmäärä lisääntyy iän myötä.

Vertailu
On arvioitu, että tuhannesta naisesta, jotka ovat noin 50-vuotiaita ja jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa, 8 saa aivohalvauksen viiden vuoden aikana. Noin 50-vuotiailla naisilla, jotka käyttävät hormonikorvaushoitoa, todetaan 11 tapausta tuhatta käyttäjää kohden (toisin sanoen 3 lisätapausta) viiden vuoden aikana.

Jos sinulla on oireita, jotka saattavat viitata aivohalvaukseen, kuten

 • migreenityyppistä päänsärkyä, johon saattaa liittyä näköhäiriöitä ja jonka syytä ei tiedetä

hakeudu mahdollisimman pian lääkärinhoitoon. Älä enää käytä hormonikorvaushoitoa ennen kuin lääkäri antaa siihen luvan.

Muut sairaudet

Hormonikorvaushoito ei estä muistihäiriöitä. On olemassa jonkinlaista näyttöä siitä, että yli 65-vuotiaana hormonikorvaushoidon aloittaneilla naisilla on suurempi muistihäiriöiden riski. Lisätietoja tästä saat lääkäriltä.

Muut lääkevalmisteet ja Ovestin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, mukaan lukien ilman lääkemääräystä saatavat lääkkeet, rohdosvalmisteet ja luontaistuotteet.

Jotkin lääkkeet voivat vaikuttaa Ovestin-valmisteen tehoon tai Ovestin-valmisteella voi olla vaikutusta muihin lääkkeisiin. Tämä saattaa aiheuttaa epäsäännöllisiä vuotoja.

Tämä koskee seuraavia lääkkeitä:

 • epilepsialääkkeet (esim. fenobarbitaali, fenytoiini ja karbamatsepiini)
 • tuberkuloosilääkkeet (esim. rifampisiini, rifabutiini)
 • HIV- ja C-hepatiitti-infektion hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. ritonaviiri, nelfinaviiri, nevirapiini, efavirentsi).
 • mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet
 • seuraavat lääkkeet: muut estrogeenit, progestiinit, kortikosteroidit, suksinyylikoliini, teofylliinit tai troleandomysiini

Laboratoriokokeet
Jos sinulta on tarpeen ottaa verikoe, kerro lääkärille tai laboratoriohenkilökunnalle, että käytät Ovestin-valmistetta, koska tämä lääke voi vaikuttaa joihinkin koetuloksiin.

Ovestin ruuan ja juoman kanssa
Voit syödä ja juoda normaalisti Ovestin-valmistetta käyttäessäsi.

Raskaus ja imetys 
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Ovestin on tarkoitettu vain vaihdevuodet ohittaneille naisille. Jos tulet raskaaksi tai epäilet olevasi raskaana, lopeta Ovestin-valmisteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.

Jos imetät, älä käytä Ovestin-valmistetta kysymättä lääkäriltä ensin voitko käyttää sitä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Ovestin-valmisteella ei ole tunnettua vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Ovestin sisältää makrogolistearyylieetteriä ja glyseryylirisiinioleaattia
Makrogolistearyylieetteri ja glyseryylirisiinioleaatti saattavat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annostus emätinvaivojen hoitoon on: 1 emätinpuikko päivässä ensimmäisten 2–3 viikon ajan (enintään 4 viikkoa). Myöhemmin annostusta pienennetään vähitellen esimerkiksi 1 emätinpuikkoon kahdesti viikossa.

Muiden tilojen hoitoon voidaan määrätä toisenlainen annostus.

Asetu makuulle ja työnnä sormin emätinpuikko mahdollisimman syvälle emättimeen. Annostele emätinpuikot illalla ennen nukkumaanmenoa. Ovestin-emätinpuikkoja ei saa asettaa peräsuoleen.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinusta tuntuu, että Ovestin-valmisteen teho on liian voimakas tai liian heikko.

Jos käytät enemmän Ovestin-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Mahdollisia oireita ovat pahoinvointi ja oksentelu ja naisilla verenvuoto emättimestä muutaman päivän kuluttua.

Jos unohdat käyttää Ovestin-valmistetta
Jos unohdat annostella annoksen, annostele se heti muistaessasi, paitsi jos huomaat annoksen unohtumisen vasta samana päivänä, kun seuraava annos tulisi laittaa. Jos huomaat annoksen unohtumisen vasta sinä päivänä, kun seuraava annos tulisi laittaa, jätä unohtunut annos väliin ja jatka seuraavalla annoksella normaalina ajankohtana.

Älä annostele kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos olet menossa leikkaukseen
Jos olet menossa leikkaukseen, kerro leikkaavalle lääkärille, että käytät Ovestin-valmistetta. Ovestin-hoito saattaa olla tarpeen lopettaa noin 4–6 viikkoa ennen leikkausta veritulppariskin pienentämiseksi (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Laskimotukokset (tromboosit)”). Kysy lääkäriltä, milloin voit jatkaa Ovestin-hoitoa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia sairauksia on raportoitu verenkiertoon imeytyvää hormonikorvaushoitoa käyttävillä naisilla useammin kuin hormonikorvaushoitoa käyttämättömillä naisilla. Nämä riskit ovat pienempiä emättimeen annosteltavien hoitojen, kuten Ovestin-hoidon, yhteydessä:

 • munasarjasyöpä
 • laskimotukos jalassa tai keuhkoissa (laskimotromboembolia)
 • aivohalvaus
 • todennäköiset muistihäiriöt, jos hormonikorvaushoito aloitetaan yli 65 vuoden iässä.

Katso kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä lisätietoja näistä haittavaikutuksista.

Ovestin saattaa toisinaan aiheuttaa seuraavia haittavaikutuksia potilaan annostuksesta ja herkkyydestä riippuen:

 • paikallista ärsytystä tai kutinaa
 • rintojen turpoamista ja lisääntynyttä arkuutta
 • vähäistä verenvuotoa emättimestä
 • lisääntynyttä emätineritettä
 • pahoinvointia
 • nesteen kertymistä kudoksiin, mikä ilmenee yleensä nilkkojen tai jalkaterien turvotuksena
 • flunssan kaltaisia oireita.

Nämä haittavaikutukset häviävät useimmilla potilailla ensimmäisten hoitoviikkojen jälkeen. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu verenvuotoa emättimestä tai jokin haittavaikutus muuttuu haittaavaksi tai pitkittyy.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu muiden hormonikorvausvalmisteiden käytön yhteydessä:

 • sappirakkosairaus
 • erilaiset ihon häiriöt
  • ihon värimuutos, etenkin kasvoissa ja kaulalla ns. raskaudenaikaiset maksaläiskät (kloasma)
  • kivuliaat punoittavat kyhmyt ihossa (kyhmyruusu eli erythema nodosum)
  • ihottumaa, johon liittyy pyöreää reunoilta keskelle tummenevaa punoitusta tai haavoja (erythema multiforme).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ovestin-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alkuperäispakkauksessa huoneenlämmössä (+15 - +25 °C) suojassa valolta ja kosteudelta.

Älä käytä tätä lääkettä pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ovestin sisältää

 • Vaikuttava aine on estrioli. Yksi emätinpuikko sisältää 0,5 mg estriolia.
 • Muut aineet ovat: kovarasva, lisäaineellinen (makrogolistearyylieetteri ja glyseryylirisiinioleaatti).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Ovestin-emätinpuikot ovat valkoisia puikkoja.

Pakkauskoot: 15 ja 30 emätinpuikkoa.

Myyntiluvan haltija

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irlanti

Tel: +358 974 790 156

Valmistaja

Unither Industries,

Zone Industrielle Le Malcourlet,

03800 Gannat,

Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 07.11.2023

Yrityksen yhteystiedot:

ASPEN NORDIC, Filial af Aspen Pharma Ireland Ltd
Borupvang 3
2750 Ballerup
Denmark

aspennordic@aspenpharma.eu
+358 9 74790156
Tukkuliike: Tamro