ZOVIRAX emulsiovoide 5 % (resepti)

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,1 mt, 01.05.2021 19:04:12)

Zovirax 5 % emulsiovoide

asikloviiri

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Zovirax on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zoviraxia

3. Miten Zoviraxia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Zoviraxin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Zoviraxin vaikuttava aine, asikloviiri, estää herpesviruksen lisääntymisen ja nopeuttaa yskänrokon paranemista. Ajoissa aloitettu hoito jopa ehkäisee tulehduksen etenemisen rakkulavaiheeseen.

Zoviraxia käytetään ihon herpes simplex -infektioiden, esim. toistuvan yskänrokon eli huuliherpeksen, hoitoon.

Valmisteen joutumista silmiin on ehdottomasti vältettävä.

Asikloviiria, jota Zovirax sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Zoviraxia

 • jos olet allerginen asikloviirille, valasikloviirille, propyleeniglykolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

 • Vältä voiteen joutumista silmiisi. Jos voidetta kuitenkin menee silmiin, huuhtele silmät runsaalla vedellä. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
 • Älä käytä voidetta suun sisäpuolelle (esim. suun haavaumille) tai nenään. Jos sitä kuitenkin vahingossa menee suuhun, Zovirax voiteen tahaton nieleminen ei ole vaarallista. Vaikka suussa voi tuntua ärsytystä, tämä ei vaadi toimenpiteitä.
 • Käytä voidetta vain lääkärin määräämään vaivaan.
 • Zovirax-emulsiovoide on kehitetty erityisesti herpes simplex ‑viruksen aiheuttamien tulehdusten hoitoon, eikä se tehoa muihin ihottumiin. Vain ulkoiseen käyttöön.
 • Herpes simplex ‑tulehdukset, kuten yskänrokko, tarttuvat. Vähentääksesi tartuttamisen vaaraa älä anna muiden koskea tulehduskohtaa tai käyttää pyyhettäsi tms. Samaten kun olet levittänyt voidetta, älä koske sormillasi muita kehon osia ennen kuin olet pessyt kätesi. Varo erityisesti koskemasta silmiisi.

Muut lääkevalmisteet ja Zovirax

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Joskus lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, jos samanaikaisesti käytetään muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Zovirax ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Zovirax sisältää propyleeniglykolia ja setostearyylialkoholia

Yksi gramma Zovirax-emulsiovoidetta sisältää 400 mg propyleeniglykolia ja 67,5 mg setostearyylialkoholia.

Progyleeniglykoli saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.

Setostearyylialkoholi saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi on tärkeää aloittaa hoito heti ensimmäisten oireiden ilmaantuessa (esim. pistelyä, kutinaa tai kirvelyä). On hyvä pitää Zovirax voideputki mukana niin, että seuraavan uusintatulehduksen hoidon voi aloittaa niin pian kuin mahdollista. Hoito Zoviraxilla voidaan aloittaa myös myöhemmässä vaiheessa (kohoama tai rakkula).

Pese kädet ennen kuin levität voidetta rakkula-alueelle ja levittämisen jälkeen, jotta et pahenna tulehdusta tai siirrä sitä käsien mukana muualle.

Levitä Zovirax-emulsiovoidetta tulehdusalueelle 5 kertaa päivässä noin 4 tunnin välein. Jos unohdat hoitokerran, levitä voidetta heti kun muistat ja jatka sitten tavalliseen tapaan.

Hoidon tulee jatkua 4 päivää. Jos rakkulat eivät ole parantuneet tähän mennessä, hoitoa voidaan jatkaa. Jos paraneminen ei ole täydellistä vielä kymmenenkään päivän jälkeen, ota yhteys lääkäriin. Vältä rakkula-alueen turhaa hankaamista tai koskettelemista.

Jos käytät enemmän Zoviraxia kuin sinun pitäisi

Zovirax-emulsiovoiteen liian runsaasta käytöstä ei ole raportteja.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat Zoviraxin käytön

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tämän lääkkeen käytön yhteydessä voi ilmetä seuraavia haittavaikutuksia:

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta) haittavaikutukset: ohimenevä kirvely tai pistely emulsiovoiteen levittämisen jälkeen, lievä ihon kuivuminen ja hilseily, kutina.

Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta) haittavaikutukset: ihon punoitus, kosketusihottuma voiteen levittämisen jälkeen.

Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta) haittavaikutukset: välitön yliherkkyysreaktio; kohtauksittainen äkillinen rajoittunut turvotus ihossa, limakalvoissa tai sisäelimissä (angioedeema); nokkosihottuma. Jos turvotus on vaikeaa tai hengityksesi vaikeutuu, mene heti lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15‒25 °C). Älä säilytä kylmässä.

Avattunakin voide säilyy käyttökelpoisena pakkauksessa mainittuun viimeiseen käyttöpäivämäärään asti.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zovirax sisältää

 • Vaikuttava aine on asikloviiri, jota on 50 mg yhdessä grammassa emulsiovoidetta.
 • Muut aineet ovat propyleeniglykoli, setostearyylialkoholi, nestemäinen parafiini, glyserolimonostearaatti, makrogolistearaatti, poloksameeri 407, natriumlauryylisulfaatti, dimetikoni, valkovaseliini ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Zovirax-emulsiovoide on tasainen, valkoinen voide.

Zoviraxia on saatavana 10 g:n voideputkessa.

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy

PL 24

02231 Espoo

Valmistaja

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul Grunwaldzka 189

60-322 Poznan

Puola

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

GlaxoSmithKline Oy

PL 24

02231 Espoo

puh. 010 303 030

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.1.2021

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Tamro