CARBO MEDICINALIS tabletti 250 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,1 mt, 22.11.2019 20:15:14)

CARBO MEDICINALIS 250 mg -tabletti

Aktiivihiili

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee käyttää Carbo Medicinalis -tabletteja huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.

- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene muutaman päivän jälkeen.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Carbo Medicinalis on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä tulee ottaa huomioon ennen Carbo Medicinalis -tablettien käyttöä

3. Miten Carbo Medicinalis -tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Carbo Medicinalis -tablettien säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 250 mg aktiivihiiltä (lääkehiili). Aktiivihiili sitoo mahalaukussa pintaansa muun muassa aineita, jotka aiheuttavat ripulia ja myrkytyksiä. Hiili ja sen pintaan sitoutuneet aineet eivät imeydy ruoansulatuskanavasta, vaan poistuvat ulosteen mukana.

Carbo Medicinalis -tabletteja käytetään ensisijaisesti ripulin ja ilmavaivojen hoitoon.

Tabletteja voidaan käyttää myös akuuttien myrkytysten ensiapuun, jos tarkoitukseen paremmin soveltuvia Carbomix-rakeita oraalisuspensiota varten ei ole saatavilla. Lääkehiili tulisi antaa myrkytystapauksissa mahdollisimman nopeasti tapaturman jälkeen, mieluiten alle 60 minuutissa. On tärkeää, että lääkehiiltä annetaan myrkytystapauksessa riittävä annos (katso kohta Miten valmistetta käytetään). Aikuisille riittävä annos on 200 tablettia Carbo Medicinalis valmistetta.

HUOM! Myrkytysten hoidossa suositeltua annosta ei pidä alittaa. Jos Carbo Medicinalis pakkauksen sisältö ei riitä myrkytyksissä suositeltavaan annokseen, tulee potilaalle mahdollisimman nopeasti antaa/hankkia tarvittava lisäannos.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Carbo Medicinalis -tabletteja

- jos olet allerginen (yliherkkä) aktiivihiilelle tai Carbo Medicinalis -tablettien jollekin muulle aineelle

- jos sinulla on maha-suolikanavan verenvuoto, puhkeama tai ahtauma, epäily suolitukoksesta tai haavainen paksusuolitulehdus

- syövyttävien aineiden (kuten vahvojen happojen tai emästen), alkoholien, petrolituotteiden, fluoridin, syanidin tai metallien, kuten raudan tai litiumin aiheuttamissa myrkytyksissä, sillä lääkehiili ei sido näitä aineita. Hiilivalmisteen käyttö saattaa vaikeuttaa ruokatorven ja mahan tähystystoimenpiteitä.

Varoitukset ja varotoimet
Ripulin yhteydessä ihminen menettää paljon nestettä. Menetetty nestemäärä pitää korvata juomalla runsaasti. Nestevajauksen hoito on erityisen tärkeää lapsilla. Hoito-ohjeita voi pyytää apteekista.

Jos ripulin oireet kestävät yli 48 tuntia, ota yhteys lääkäriin ripulin syyn selvittämiseksi.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Carbo Medicinalis -tabletteja ei tule ottaa samanaikaisesti muiden lääkevalmisteiden kanssa, koska niiden sisältämä aktiivihiili estää samanaikaisesti otettujen lääkeaineiden imeytymistä.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Carbo Medicinalis -tabletteja voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Tärkeää tietoa Carbo Medicinalis -tablettien sisältämistä aineista

Carbo Medicinalis -tabletit sisältävät sakkaroosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Carbo Medicinalis -tabletteja käytetään ensisijaisesti ripulin ja ilmavaivojen hoitoon. Tavallinen annos ripulin ja ilmavaivojen hoidossa aikuisille on 2–10 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa. Ilmavaivojen hoidossa tavallinen annos lapsille on 1–5 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa. Yli 12-vuotiaille lapsille tavallinen annos ripulin hoidossa on 1–5 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa. Tabletit niellään nesteen kera.

ILMAVAIVOJEN HOITO

Lapset

1–5 tablettia

3–4 kertaa vuorokaudessa

Aikuiset

2–10 tablettia

3–4 kertaa vuorokaudessa

RIPULIN HOITO

Yli 12-vuotiaat lapset

1–5 tablettia

3–4 kertaa vuorokaudessa

Aikuiset

2–10 tablettia

3–4 kertaa vuorokaudessa

Jos Carbomix-hiilirakeita ei ole saatavilla, voi myös hiilitabletteja käyttää akuuttien myrkytysten ensiapuun.
HUOM: Myrkytysten hoidossa suositeltua annosta ei pidä alittaa.

AKUUTTIEN MYRKYTYSTEN ENSIAPU

Lapset**

4 tablettia (1 g) / painokilo*

kerta-annos

Aikuiset**

200 tablettia

(= 50 g:n annospullo Carbomix-rakeita oraalisuspensiota varten)

kerta-annos

*Esim. 10-kiloiselle lapselle 40 tablettia ja 20-kiloiselle lapselle 80 tablettia
**Aikuisille ja yli 37 kg painaville lapsille ei edes suurin kaupan oleva pakkauskoko (150 tablettia) ole riittävä annos, joten on suositeltavaa pitää Carbomix-hiilirakeita aina saatavilla.

Myrkytystapauksissa lääkehiilitabletit murskataan pieneen vesimäärään. Tämän jälkeen koko annos otetaan kerta-annoksena. Lapselle seos syötetään kerralla johonkin hyvänmakuiseen sekoitettuna (jäätelö, hillo, jogurtti, hedelmäsose, limsa yms.), mutta niin pieneen määrään, että lapsi jaksaa syödä sen. Jos suuren aktiivihiilimäärän ottaminen yhdellä kertaa tuottaa vaikeuksia, annos voidaan antaa useassa erässä muutaman minuutin välein.

Tärkeää lääkehiilen käytössä myrkytystapauksissa on, että
- se annetaan niin nopeasti kuin mahdollista myrkyllisen aineen ottamisen jälkeen (tavoiteaika 60 minuuttia)

- lääkehiilen annos on riittävän suuri.

Lääkehiiltä ei saa antaa
- tokkuraiselle tai tajuttomalle potilaalle kotioloissa, sillä potilas saattaa tukehtua siihen tai hengittää sitä keuhkoihinsa

- jos potilas on ottanut ainoastaan syövyttäviä aineita, alkoholeja, petrolituotteita, fluoridia, syanidia tai metalleja, kuten rauta tai litium, sillä lääkehiili ei sido näitä aineita. Se voi pahentaa myrkytysoireita aiheuttamalla oksentelua ja sen antaminen voi haitata jatkotutkimuksia.

Ota aina myrkytystapauksissa välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Carbo Medicinalis voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hiilitabletit saattavat aiheuttaa ohimenevästi ummetusta. Tätä voidaan tarvittaessa hoitaa ulostuslääkkeillä. Hiili värjää ulosteen mustaksi, mutta tämä ei ole vaarallista.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Carbo Medicinalis sisältää?
- Vaikuttava aine on aktiivihiili. Yksi tabletti sisältää 250 mg aktiivihiiltä.

- Muut aineet ovat povidoni (90F), vedetön kolloidinen piidioksidi, natriumtärkkelysglykolaatti, sakkaroosi, krospovidoni (CL) ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus
Harmaapilkullinen, pyöreä, kuperapintainen tabletti, halkaisija 13 mm

Pakkauskoot: 50 ja 150 tablettia

Myyntiluvan haltija
Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja
Cabot Norit Nederland B.V., Mr. Ovingkanaal O.Z.3, 7891 EV Klazienaveen, Alankomaat

Pakkausseloste on tarkistettu 1.12.2014

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro