CARBO MEDICINALIS tabletti 250 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,9 mt, 20.11.2020 19:00:34)

Carbo Medicinalis 250 mg tabletit

aktiivihiili

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy apteekista tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kahden päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Carbo Medicinalis on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Carbo Medicinalis -tabletteja
 3. Miten Carbo Medicinalis -tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Carbo Medicinalis -tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 250 mg aktiivihiiltä (lääkehiili). Aktiivihiili sitoo mahalaukussa pintaansa muun muassa aineita, jotka aiheuttavat ripulia ja myrkytyksiä. Hiili ja sen pintaan sitoutuneet aineet eivät imeydy ruoansulatuskanavasta, vaan poistuvat ulosteen mukana.

Carbo Medicinalis -tabletteja käytetään ensisijaisesti ripulin ja ilmavaivojen hoitoon.

Tabletteja voidaan käyttää myös akuuttien myrkytysten ensiapuun, jos tarkoitukseen paremmin soveltuvia Carbomix-rakeita oraalisuspensiota varten ei ole saatavilla. Lääkehiili pitäisi antaa myrkytystapauksissa mahdollisimman nopeasti tapaturman jälkeen, mieluiten alle 60 minuutissa. On tärkeää, että lääkehiiltä annetaan myrkytystapauksessa riittävä annos (katso kohta Miten valmistetta käytetään). Aikuisille riittävä annos on 200 tablettia Carbo Medicinalis ‑valmistetta.

HUOM! Myrkytysten hoidossa suositeltua annosta ei pidä alittaa. Jos Carbo Medicinalis ‑pakkauksen sisältö ei riitä myrkytyksissä suositeltavaan annokseen, pitää potilaalle mahdollisimman nopeasti antaa/hankkia tarvittava lisäannos.

Aktiivihiiltä, jota Carbo Medicinalis -tabletit sisältävät, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Carbo Medicinalis -tabletteja

 • jos olet allerginen aktiivihiilelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on maha-suolikanavan verenvuoto, puhkeama tai ahtauma, epäily suolitukoksesta tai haavainen paksusuolitulehdus
 • syövyttävien aineiden (kuten vahvojen happojen tai emästen), alkoholien, petrolituotteiden, fluoridin, syanidin tai metallien, kuten raudan tai litiumin, aiheuttamien myrkytysten hoitoon, sillä lääkehiili ei sido näitä aineita. Hiilivalmisteen käyttö saattaa vaikeuttaa ruokatorven ja mahan tähystystoimenpiteitä.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Carbo Medicinalis ‑tabletteja.

Ripulin yhteydessä ihminen menettää paljon nestettä. Menetetty nestemäärä pitää korvata juomalla runsaasti. Nestevajauksen hoito on erityisen tärkeää lapsilla. Hoito-ohjeita voi pyytää apteekista.

Jos ripulin oireet kestävät yli 48 tuntia, ota yhteys lääkäriin ripulin syyn selvittämiseksi.

Muut lääkevalmisteet ja Carbo Medicinalis
Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Carbo Medicinalis -tabletteja ei saa ottaa samanaikaisesti muiden lääkevalmisteiden kanssa, koska niiden sisältämä aktiivihiili estää samanaikaisesti otettujen lääkeaineiden imeytymistä.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Carbo Medicinalis -tabletteja voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Carbo Medicinalis -tabletit sisältävät sakkaroosia ja laktoosia
Tämä valmiste sisältää 284 mg-2,840 g sakkaroosia per annos, eli esimerkiksi ripulin ja ilmavaivojen hoidossa aikuisten tavallinen annos sisältää 0,568 g2,840 g sakkaroosia per annos.  Tämä on otettava huomioon potilailla, joilla on diabetes.  

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä valmiste sisältää 184 mg-1,840 g laktoosia per annos, eli esimerkiksi ripulin ja ilmavaivojen hoidossa aikuisten tavallinen annos sisältää 0,368 g–1,840 g laktoosia (0,184 g–0,920 g glukoosia ja 0,184 g–0,920 g galaktoosia) per annos. Tämä on otettava huomioon potilailla, joilla on diabetes.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Carbo Medicinalis -tabletteja käytetään ensisijaisesti ripulin ja ilmavaivojen hoitoon. Tavallinen annos ripulin ja ilmavaivojen hoidossa aikuisille on 2–10 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa. Ilmavaivojen hoidossa tavallinen annos lapsille on 1–5 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa. Yli 12-vuotiaille lapsille tavallinen annos ripulin hoidossa on 1–5 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa. Tabletit niellään nesteen kera.

ILMAVAIVOJEN HOITO

Lapset

1–5 tablettia

3–4 kertaa vuorokaudessa

Aikuiset

2–10 tablettia

3–4 kertaa vuorokaudessa

RIPULIN HOITO

Yli 12-vuotiaat lapset

1–5 tablettia

3–4 kertaa vuorokaudessa

Aikuiset

2–10 tablettia

3–4 kertaa vuorokaudessa

Jos Carbomix-hiilirakeita ei ole saatavilla, voi myös hiilitabletteja käyttää akuuttien myrkytysten ensiapuun.
HUOM: Myrkytysten hoidossa suositeltua annosta ei pidä alittaa.

AKUUTTIEN MYRKYTYSTEN ENSIAPU

Lapset**

4 tablettia (1 g) / painokilo*

kerta-annos

Aikuiset**

200 tablettia

(= 50 g:n annospullo Carbomix-rakeita oraalisuspensiota varten)

kerta-annos

*Esim. 10-kiloiselle lapselle 40 tablettia ja 20-kiloiselle lapselle 80 tablettia
**Aikuisille ja yli 37 kg painaville lapsille ei edes suurin kaupan oleva pakkauskoko (150 tablettia) ole riittävä annos, joten on suositeltavaa pitää Carbomix-hiilirakeita aina saatavilla.

Myrkytystapauksissa lääkehiilitabletit murskataan pieneen vesimäärään. Tämän jälkeen koko annos otetaan kerta-annoksena. Lapselle seos syötetään kerralla johonkin hyvänmakuiseen (jäätelö, hillo, jogurtti, hedelmäsose, limsa yms.) sekoitettuna. Annos sekoitetaan niin pieneen määrään, että lapsi jaksaa syödä sen. Jos suuren aktiivihiilimäärän ottaminen yhdellä kertaa tuottaa vaikeuksia, annos voidaan antaa useassa erässä muutaman minuutin välein.

Tärkeää lääkehiilen käytössä myrkytystapauksissa on, että

 • se annetaan niin nopeasti kuin mahdollista myrkyllisen aineen ottamisen jälkeen (tavoiteaika 60 minuutin sisällä)
 • lääkehiilen annos on riittävän suuri.

Lääkehiiltä ei saa antaa

 • tokkuraiselle tai tajuttomalle potilaalle kotioloissa, sillä potilas saattaa tukehtua siihen tai hengittää sitä keuhkoihinsa
 • jos potilas on ottanut ainoastaan syövyttäviä aineita, alkoholeja, petrolituotteita, fluoridia, syanidia tai metalleja, kuten rautaa tai litiumia, sillä lääkehiili ei sido näitä aineita. Se voi pahentaa myrkytysoireita aiheuttamalla oksentelua ja sen antaminen voi haitata jatkotutkimuksia.

Ota aina myrkytystapauksissa välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111).

Jos otat enemmän Carbo Medicinalis -tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hiilitabletit saattavat aiheuttaa ohimenevästi ummetusta. Tätä voidaan tarvittaessa hoitaa ulostuslääkkeillä. Hiili värjää ulosteen mustaksi, mutta tämä ei ole vaarallista.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Carbo Medicinalis sisältää

 • Vaikuttava aine on aktiivihiili. Yksi tabletti sisältää 250 mg aktiivihiiltä.
 • Muut aineet ovat sakkaroosi, laktoosi, karmelloosinatrium ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Musta, pyöreä tabletti, jonka halkaisija on 13 mm.

50 ja 150 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Cabot Norit Nederland B.V., Mr. Ovingkanaal O.Z.3, 7891 EV Klazienaveen, Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.9.2020.

 

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro