BETNOVAT liuos iholle 1 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,2 mt, 11.12.2020 19:00:25)

Betnovat 1 mg/ml liuos iholle

beetametasonivaleraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Betnovat-liuos on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Betnovat-liuosta
 3. Miten Betnovat-liuosta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Betnovat-liuoksen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tämän lääkevalmisteen nimi on Betnovat liuos iholle. Betnovat-liuos sisältää vaikuttavana aineena beetametasonivaleraattia, joka kuuluu vahvojen kortikosteroidien lääkeryhmään. Steroidit vähentävät ihon punoitusta, turvotusta ja ärsytystä.

Betnovat-liuosta käytetään tulehduksellisten ja allergisten ihosairauksien paikalliseen hoitoon.

Beetametasonivaleraattia ei saa käyttää alle vuoden ikäisille lapsille, ja alle 12–15-vuotiaita ei tulisi hoitaa vahvoilla kortikosteroideilla ilman erityisen painavia syitä. Yli vuoden ikäisille lapsille Betnovat-liuosta käytetään ihottuman hoitoon silloin kun vastetta ei ole saatu miedommilla steroideja sisältävillä valmisteilla.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Betnovat-liuosta seuraavien iho-ongelmien hoitoon, koska

hoito voi pahentaa sairaustilaa:

 • tulehtunut iho (ellei tulehdusta hoideta samanaikaisesti antibioottivalmisteella)
 • akne
 • ruusufinni (rosacea, kasvojen ihon epätavallinen punoitus nenällä, poskilla, leuassa ja otsassa. Kasvot voivat olla myös kauttaaltaan epätavallisen punaiset, pieniä verisuonia voi olla näkyvillä ja iholla voi olla näppylöitä (papula) tai märkäpäitä (pustula))
 • suun ympärillä oleva ihottuma
 • kutiseva iho, joka ei ole tulehtunut
 • ihoon peräaukon ympärillä tai sukuelinten ihoon (penis tai emätin)
 • alle vuoden ikäisille lapsille
 • jos olet allerginen beetametasonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

⇒ Älä käytä Betnovat-liuosta, jos et ole varma koskevatko edellä mainitut asiat sinua. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen käytön aloittamista.

Varoitukset ja varotoimet

 • Käytä Betnovat-liuosta niin pitkään kuin lääkäri on määrännyt. Jos ihottuma ei parane 2-3 hoitoviikon kuluessa, keskustele asiasta lääkärin kanssa.
 • Ole varovainen, kun käytät Betnovat-liuosta kasvoille. Valmiste voi aiheuttaa ihon ohenemista. Vältä valmisteen joutumista silmiin.
 • Jos säärihaavan ympärillä on ihottumaa, paikallisesti käytettävät kortikosteroidit voivat lisätä allergisen reaktion riskiä tai tulehdusriskiä haavan ympärillä.
 • Käytä ilmaa läpäisemätöntä sidosta valmisteen päällä vain silloin, kun lääkäri määrää. Jos levität Betnovat-liuosta ilmaa läpäisemättömän sidoksen alle, puhdista iho huolella ennen kuin vaihdat puhtaan sidoksen. Näin estät ihon tulehtumisen.
 • Vältä tupakointia ja avotulen lähellä olemista käyttäessäsi Betnovat-liuosta vakavien palovammojen riskin vuoksi. Tekstiilit (muun muassa vaatteet, vuodevaatteet, haavasiteet), jotka ovat olleet kosketuksissa valmisteen kanssa palavat helpommin ja ovat vakava paloriski. Vaatteiden ja vuodevaatteiden pesu voi vähentää valmisteen kertymistä vaatteeseen, mutta ei poista sitä kokonaan.

⇒ Ota yhteyttä lääkäriin, jos ihosi tulehtuu (katso kohta Mahdolliset haittavaikutukset. Mahdolliset haittavaikutukset).

⇒ Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Betnovat-liuos

Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen, miten Betnovat-liuos toimii tai voivat saada aikaan sen, että saatat saada helpommin haittavaikutuksia. Näitä ovat

 • ritonaviiri ja itrakonatsoli

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät näitä aineita sisältäviä lääkevalmisteita. Muillakin lääkkeillä voi olla samanlainen vaikutus. Siksi on hyvin tärkeää, että kerrot lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, älä käytä Betnovat-liuosta ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa.

Jos imetät, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin käytät Betnovat-liuosta.

 • Jos imetät lastasi ja käytät Betnovat-liuosta, älä käytä Betnovat-liuosta rintojen iholle. Näin varmistat, ettei lapsesi saa Betnovat-liuosta suuhunsa vahingossa.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Betnovat-liuos sisältää setostearyylialkoholia ja metyyliparahydroksibentsoaattia

Setostearyylialkoholi saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) ja metyyliparahydroksibentsoaatti saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Betnovat-liuosta käytetään?

 • Käytä Betnovat-liuosta 1-2 kertaa vuorokaudessa. Lääkkeen käyttökertoja voidaan vähentää, kun ihosi paranee. Lääkärisi voi myös määrätä sinulle miedompia kortikosteroidivalmisteita käytettäväksi.

Kuinka Betnovat-liuosta käytetään?

 • Levitä valmistetta ohut kerros ja hiero se kevyesti ihoon. Käytä vain se määrä, joka riittää koko hoidettavalle alueelle.
 • Pese kätesi levityksen jälkeen, ellet hoida käsiäsi.
 • Jos käytät ihoa kosteuttavia valmisteita, anna Betnovat-liuoksen ensin imeytyä kunnolla levityksen jälkeen ennen kuin levität kosteusvoidetta iholle.
 • Päivittäisessä käytössä tätä lääkettä ei saisi käyttää pidempään kuin kolme viikkoa kerrallaan.

Jos ihottumasi uusiutuu säännöllisesti, lääkärisi voi pyytää sinua levittämään liuosta harvemmin, kunnes ihottumasi on jälleen kontrollissa. Näin tekemällä voidaan pysäyttää ihottuman uusiutuminen.

Esimerkiksi lääkärisi voi pyytää sinua levittämään liuosta ohuen kerroksen kerran päivässä kaksi kertaa viikossa ihoalueille, joilla on ihottumaa tai alueille, joilla ihottuma voi uusiutua.

Koska Betnovat-liuos on helposti syttyvää, sinun tulee välttää tupakointia tai olemasta liian lähellä avotulta levittäessäsi Betnovat-liuosta ja välittömästi sen käytön jälkeen.

Jos unohdat käyttää Betnovat-liuosta

 • Jos unohdat käyttää Betnovat-liuosta, levitä sitä heti kun muistat ja jatka sitten hoitoa kuten aikaisemmin.
 • Älä levitä kaksinkertaista määrää korvataksesi unohtamasi hoitokerran.

Jos lopetat Betnovat-liuoksen käytön

 • Jos käytät Betnovat-liuosta säännöllisesti, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin lopetat valmisteen käytön.

Jos käytät enemmän Betnovat-liuosta kuin sinun pitäisi

 • Voit sairastua, jos levität suuren määrän Betnovat-liuosta tai nielet vahingossa valmistetta. Jos nielet suuren määrän Betnovat-liuosta, huuhtele suusi runsaalla vedellä ja kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset vaikuttavat ihoosi ja saattavat vaikuttaa muuhun elimistöösi, jos riittävä määrä lääkeainetta imeytyy ihon läpi verenkiertoosi.

Jos ihosairautesi pahenee tai ihosi turpoaa ja punoittaa hoidon aikana, voit olla allerginen lääkkeelle, sinulla voi olla infektio tai saatat tarvita jotain muuta hoitoa.

⇒ Lopeta Betnovat-liuoksen käyttö ja kerro lääkärille niin pian kuin mahdollista.

Jos olet käyttänyt Betnovat-liuosta pitkään ja säännöllisesti, on pikainen yhteydenotto hoitavaan lääkäriin erityisen tärkeä (ks. kohta yllä Jos lopetat Betnovat-liuoksen käytön).

Yleiset haittavaikutukset (markkinoille tulon jälkeen näitä oireita on raportoitu enintään yhdellä 10:stä)

 • kutiseva iho
 • paikallinen ihon kuumotus tai kipu.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (markkinoille tulon jälkeen näitä oireita on raportoitu enintään yhdellä 10 000:sta)

Seuraavia oireita voi ilmetä, jos Betnovat-liuosta käytetään pitkään tai ilmaa läpäisemättömän sidoksen alla:

 • painon nousu
 • kuukasvoisuus / kasvojen pyöreys
 • ylipaino
 • ihon oheneminen, tämä voi aiheuttaa venytysjuovia
 • ihon ryppyisyys
 • ihon kuivuus
 • pintasuonten näkyminen ihon pinnan alla
 • ihon värimuutokset
 • vartalon ihokarvojen liikakasvu
 • hiustenlähtö / hiusten kasvun pysähtyminen / vahingoittuneet hiukset.

Muita hyvin harvinaisia ihoreaktioita voi ilmetä:

 • allerginen reaktio hoidetulla alueella
 • ihottuman paheneminen
 • ihottuma-alueen ärsytys
 • punoitus
 • ihottuma tai nokkosrokko
 • jos sinulla on psoriaasi, voit saada märkärakkuloita ihon alle. Näin voi käydä hyvin harvoin hoidon aikana tai sen jälkeen. Kyseessä on märkärakkulainen psoriaasi.
 • ihon tulehtuminen.

Seuraavia oireita on varottava lapsilla:

 • viivästynyt painon nousu
 • pituuskasvun hidastuminen.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset, jotka nähdään verikokeissa tai kun käyt lääkärin tarkastuksessa:

 • kortisolihormonin pitoisuuden pieneneminen veressä
 • sokeripitoisuuden nousu veressä tai virtsassa
 • korkea verenpaine
 • silmän linssin samentuminen (katarakti)
 • silmän sisäisen paineen nousu (glaukooma)
 • luiden haurastuminen vähittäisen mineraalikadon (osteoporoosi) takia. Tilan varmistamiseksi tarvitaan lääketieteellisiä lisäkokeita lääkärin suorittaman tarkastuksen jälkeen.

Yleisyys ei ole tiedossa

 • näön hämärtyminen

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna, kun et käytä liuosta. Sisältö on syttyvää.

Pidä Betnovat-liuos kaukana kaikista palonlähteistä, liekeistä ja kuumuudesta.

Älä jätä Betnovat-liuosta suoraan auringonvaloon.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Betnovat-liuos sisältää

Vaikuttava aine on beetametasonivaleraatti. Yhdessä millilitrassa liuosta on beetametasonivaleraattia määrä, joka vastaa 1 mg beetametasonia.

Muut aineet ovat nestemäinen parafiini, setostearyylialkoholi, makrogolisetostearyylieetteri, ksantaanikumi, glyseroli, isopropyylialkoholi, metyyliparahydroksibentsoaatti, sitruunahappomonohydraatti, natriumsitraatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Betnovat-liuos on valkoinen liuos.

Valkoinen polyeteenipullo 50 ml.

Myyntiluvan haltija GlaxoSmithKline Oy, Espoo, Suomi

Valmistaja Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy

PL 24

02231 Espoo

Puh: 010 303030

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.11.2020

GSK-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu GSK-konsernille.

©2020 GSK-konserni tai sen lisenssinantaja.

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Tamro